Informacje

ISIN:PLSKRBH00014
Liczba akcji: 6 821 677
Kapitalizacja:274 913 583
Sektor: GPW: Rynek kapitałowy
Branża: Rynek kapitałowy

Podstawowym przedmiotem działalności Skarbiec Holding jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich, którymi...

więcej »