Informacje

ISIN:PLALIOR00045
Data debiutu:14.12.2012
Liczba akcji: 129 278 841
Kapitalizacja:9 243 437 132
Sektor: GPW: Banki

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Bank...

więcej »