Informacje

ISIN:PLCFBPS00019
Data debiutu:06.12.2011
Liczba akcji: 9 199 856
Kapitalizacja:45 999 280
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe
Branża: Wierzytelności

Centrum Finansowe Banku BPS działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem wierzytelnościami. Głównym przedmiotem działalności jest...

więcej »