Informacje

ISIN:PLBNFTS00018
Data debiutu:21.04.2011
Liczba akcji: 2 858 842
Kapitalizacja:1 961 165 612
Sektor: GPW: Usługi inne

Spółka dostarcza rozwiązania w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych z obszarów sportu, rekreacji, kultury i rozrywki. Głównym produktem...

więcej »