Informacje

ISIN:PLBNFTS00018
Data debiutu:21.04.2011
Liczba akcji: 2 674 842
Kapitalizacja:2 942 326 200
Sektor: GPW: Usługi inne

Spółka dostarcza rozwiązania w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych z obszarów sportu, rekreacji, kultury i rozrywki. Głównym produktem...

więcej »