• ATR (ATREM) poniosła w I kwartale 2020 roku stratę netto na poziomie 1,6 mln PLN, niemal identyczną jak na koniec I kwartału 2020 roku. >>>
 • Grupa APT (APATOR) w 1Q 2021 r. osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 224,5 mln PLN oraz 70 mln PLN EBITDA. >>>
 • Przychody netto CLD (CLOUD) w I kwartale 2021 r. wyniosły 12,4 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r, a EBITDA osiągnęła 3,0 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 3,6 mln zł. >>>
 • Przychody LEG (LEGIMI) wzrosły w minionym kwartale o 71 proc. do 10,7 mln zł. Z kolei EBITDA wyniosła 1,7 mln zł, a zysk netto ponad 1 mln zł. >>>
 • Skonsolidowany zysk netto RPC (ROPCZYCE) osiągnął w I kwartale poziom 6,8 mln zł i był o ponad 50 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
 • Grupa AML (ALUMETAL) zanotowała w okresie styczeń-marzec 2021 roku 65,0 mln zł wyniku EBITDA (+149% rdr) oraz 49,5 mln zł znormalizowanego zysku netto (+229% rdr, wynik netto oczyszczony). >>>
 • W I kwartale przychody GMV (GAMIVO) wyniosły blisko 10 mln zł, a zysk netto 1,23 mln zł. >>>
 • KVT (KRVITAMIN) wypracowała w pierwszym kwartale 84,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 23 proc. rdr). >>>
 • MLS (MLSYSTEM) zawarł umowę z Kia Polska i dostarczy rozwiązania fotowoltaiczne do salonów samochodowych partnera w Polsce. >>>
 • MLS (MLSYSTEM) podpisał dwa listy intencyjne z sieciami laboratoryjnych badań diagnostycznych ukierunkowane na rozwój „COVID Detectora”. >>>
 • Zarząd PLW (PLAYWAY) rekomendują wypłatę dywidendy w wysokości 12,74 zł na akcję z zysku za 2020 r. >>>
 • Jeszcze w tym tygodniu opublikowane zostanie memorandum informacyjne Woodpecker.co oraz rozpocznie się przyjmowanie zapisów od inwestorów. >>>
 • VTI (VENTUREIN) osiągnął w I kw. 2021 r. zysk netto w wysokości blisko 2,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 460% r/r. >>>
 • Zarząd NVT (NOVITA) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 12 zł. >>>
 • Maciek i Bartek przyglądają się działalności i perspektywom spółki SES (SESCOM) [BR+PPCG] >>>
 • Zarząd CIE (CIECH) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 3 zł na akcję. >>>
 • WPL (WIRTUALNA) w pierwszym kwartale 2021 roku zanotowała niemal 50% wzrostu zysku EBITDA, w porównaniu do 2020 roku. >>>
 • Zarząd GX1 (GENXONE) rekomenduje wypłatę pierwszej dywidendy w wysokości 0,65 zł. >>>