• Maj był zarówno dla WIG20 jak i szerokiego rynku, najlepszym do tej pory miesiącem w bieżącym roku. Również trendomierz, świecił na zielono, a to oznacza, że wzrostów nie napędzały jedynie największe spółki. I tu wchodzą maklerzy, stawiający właśnie na mniejsze podmioty. >>>
  • Andrzej Piecuch, prezes EGH (EKOPOL) dla Biznes24 o m.in. wynikach pierwszego kwartału, technologii Mikrostacje.pl oraz poszczególnych segmentach działalności spółki [wideo] >>>
  • Program inwestycyjny HYDROGEN EAGLE Grupy PKN (PKNORLEN) zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii. >>>
  • CRJ (CREEPYJAR) pozytywnie ocenia pierwsze dni po premierze Green Hell na konsolach. Gra dostaje wysokie noty w recenzjach, a średnia ocen wynosi ponad 8/10. >>>
  • SES (SESCOM) podpisał list intencyjny z LOTOS Asfalt dotyczący współpracy przy realizacji programu LOTOS Green H2. >>>
  • VRC (VERCOM) ogłosiła program motywacyjny na lata 2021-2024 dla kluczowych menedżerów oraz wszystkich pracowników Grupy. Zakłada on m.in. osiągnięcie 37 mln zł znormalizowanej EBITDA w 2021 r. >>>
  • Sąd Rejonowy dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia Zortrax ze spółką COR (CORELENS). >>>
  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty OPL (ORANGEPL) wskutek nieprawidłowości towarzyszących aktywacji płatnych usług oferowanych przez Orange Polska. >>>
  • Zarząd BHW (HANDLOWY) rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r., a także za 2019 r. Wysokość dywidendy będzie uzależniona od decyzji KNF. >>>