• Grupa AML (ALUMETAL) zanotowała w drugim kwartale 2021 r. szacunkowo 53,5 mln zł wyniku EBITDA (+404% rdr) oraz 38,5 mln zł znormalizowanego zysku netto (+763% rdr). >>>
  • Grupa EUR (EUROCASH) podjęła decyzję o zamknięciu 59 spośród 414 sklepów własnych prowadzonych w ramach sieci Delikatesy Centrum. Chodzi o placówki, gdzie wdrożony program naprawczy nie przyniósł dostatecznej poprawy. >>>
  • WeirdFish rozpocznie publiczną emisję akcji na platformie NavigatorCrowd. Niezależny producent gier wideo chce pozyskać kwotę 2 mln zł. >>>
  • ASB (ASBIS) wypracował w czerwcu 2021 r/ skonsolidowane przychody na poziomie ok. 240 mln USD, co oznacza wzrost o około 43% r/r. >>> 
  • Wstępny szacunkowy zysk netto STF (STALPROFI) za I półrocze 2021 r. wyniósł 55,5 mln zł wobec 7,4 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik został wypracowany przy przychodach na poziomie 439,1 mln zł (+21,6% r/r). >>>
  • MCR (MERCOR) podpisał list intencyjny zakładający nabycie, od Grupy Technologicznej ASE, 50% udziałów w spółce ELMECH-ASR. >>>
  • PKO (PKOBP) przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. >>>
  • BHW (HANDLOWY) wypłaci dywidendę za 2020 r. Dywidenda, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją, wyniesie 1,2 zł na akcję. >>>