• Grupa DVL (DEVELIA) podpisała przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln EUR. >>>
  • MLG (MLPGROUP) powiększył o dodatkowe 10 ha bank ziemi, na którym realizowany jest projekt MLP Poznań West. Docelowa powierzchnia całego parku wzrosła tym samym do około 150 tys. m2. >>>
  • Grupa INP (INPRO) podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku. W tym okresie uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 113,1 mln zł oraz wypracowała 14,9 mln zł zysku netto. >>>
  • Akcje Woodpecker.co zadebiutowały na rynku NewConnect. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 15,40 zł i był o 28 proc. wyższy od kursu odniesienia. >>>
  • Zysk z działalności operacyjnej DBC (DEBICA) w pierwszym półroczu wyniósł 42,9 mln i był o 176,8% wyższy niż w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku. Zysk netto wyniósł 35,3 mln zł wobec 1,3 mln zł w ubiegłym roku. >>>
  • GPW ma nadzieje, że analizy publikowane w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego będą znakomitym źródłem informacji dla inwestorów indywidualnych [wideo] >>>
  • FER (FERRUM) podpisał umowę kredytową z PEO (PEKAO) na finansowanie kontraktu realizowanego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Wartość odnawialnego kredytu obrotowego wynosi 95 mln zł. >>>
  • Zarząd AMB (AMBRA) rekomenduje wypłatę dywidendy równej 0,95 zł na akcję. Byłaby to najwyższe dywidenda w historii spółki. >>>

 

Jeśli nie jesteś naszym abonentem, a chcesz docenić naszą pracę, możesz to zrobić stawiając nam po prostu symboliczną kawę.​

postaw nam kawę