• Ravenmedia, podmiot reprezentujący porozumienie, ogłosiło dzisiaj wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 6.703.994 akcji spółki MCP (MEDIACAP) stanowiących 35,62 % głosów na walnym zgromadzeniu. >>>
  • Przychody PCO (PEPCO) za rok obrotowy 2020/2021 wyniosły 4 122 mln EUR, o +19,4% więcej r/r. Spółka przewiduj się, że EBITDA za ten okres będzie kształtować się w przedziale od 640 mln EUR do 655 mln EUR. >>>
  • PolTREG rozpoczyna Pierwszą Ofertę Publiczną (IPO). Spółka zamierza pozyskać z emisji Nowych Akcji około 130 mln zł. >>>
  • Grupa CCC zamyka drugi kwartał roku obrotowego 2021 (maj-lipiec) najwyższą w historii sprzedażą kwartalną, tj. 2 mld PLN (+41% rdr). >>>
  • 5 października wystartował program skupu akcji własnych GLC (GLCOSMED) opiewający w sumie na 3 000 000 akcji. >>>
  • Łączne spłaty z portfeli wierzytelności zarządzanych przez BST (BEST) po trzech kwartałach 2021 r. sięgnęły 304 mln zł i były o 12% wyższe r/r. >>>
  • Big Cheese Studio opublikowała Prospekt związany z ruszającą dziś pierwszą publiczną ofertą akcji. Środki pozyskane z emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na rozbudowę zespołu i produkcję trzech tytułów. >>>
  • Zarząd PKO (PKOBP) poinformował, że Jan Emeryk Rościszewski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku. >>>

 

Jeśli nie jesteś naszym abonentem, a chcesz docenić naszą pracę, możesz to zrobić stawiając nam po prostu symboliczną kawę.

postaw nam kawę