Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Przegląd informacji ze spółek (2022-05-25)

Udostępnij
 • W I kwartale 2022 roku Grupa OPN (OPONEO.PL) uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 275 927 tys. zł i -2 732 tys. zł wyniku netto. >>>
 • MLS (MLSYSTEM) w I kwartale 2022 r. wypracował 54,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i stratę netto w kwocie 2,8 mln zł. >>>
 • Dom Maklerski INC, należący do Grupy INC przygotowuje się do świadczenia usługi depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. >>>
 • Od stycznia do marca zysk netto CIG (CIGAMES) wyniósł 4,1 mln zł, w porównaniu do 2,7 mln zł po pierwszych trzech miesiącach ub. roku. >>>
 • Zysk EBITDA Grupy PGE wyniósł 2,6 mld złotych, czyli o 19 proc. więcej niż w I kwartale 2021 roku. >>>
 • 51 mln zł zysku netto, wzrost wartości biurowców w budowie oraz 399 mieszkań przekazanych klientom – to podsumowanie pierwszego kwartału 2022 r. w grupie ECH (ECHO)>>>
 • Grupa AB w trzecim kwartale roku finansowego 2021/2022 (okres styczeń-marzec 2022 roku) zanotowała ponad 3,3 mld zł przychodów. >>>
 • Transkrypcja spotkania z zarządem TIM poświęconego prezentacji nowej strategii rozwoju spółki. Poruszone wątki to m.in. rozwój platformy e-commerce, plany ekspansji zagranicznej, wysokość planowanych inwestycji w technologię oraz cele finansowe do roku 2026 [BR Premium] >>>
 • W I kwartale 2022 roku wynik netto Grupy GTN (GETIN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -218,3 mln PLN. >>>
 • 7LV (7LEVELS) oraz Legendary Licensing, LLC  podpisały umowę, na mocy której polska spółka wyda grę z filmowego uniwersum “MonsterVerse”. >>>
 • Wyniki finansowe 11B (11BIT) w pierwszym kwartale 2022 r. oraz pismo zarządu. >>>
 • Przychody ze sprzedaży TIM osiągnęły w I kw. 2022 r. poziom 393,2 mln zł, tj. o 52,2% wyższy niż rok wcześniej. >>>
 • EBITDA FRO (FERRO) w 1Q 2022 wzrosła o 38% r/r, do 36,1 mln zł, a zysk netto wyniósł w tym okresie 21,7 mln zł, co oznacza wzrost o 22% r/r. >>>