Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Czerwcowa dziesiątka, czyli inwestycyjne typy BNP Paribas BM

Udostępnij

Mimo raptem dziesięciu składników w portfela, wynik portfela BNP Paribas BM nie odbiegał znacząco od szerokiego rynku i zamknął miesiąc na niewielkim minusie. Lepszy rezultat w czerwcu ma zapewnić kilka modyfikacji. Z początkiem miesiąca portfel opuściły dwie nowości z marca w postaci akcji KGHM oraz MoBruk. Na ich miejsce trafił jeden powrót (po dłuższej przerwie) i jedna spółka, która nie gościła wcześniej w tym zestawieniu.

 

Majowa inwestycja w akcje KGH (KGHM) została zamknięta na skromnym, ale plusie (+0,4%), aktualnie analitycy nie dostrzegają jednak znaczącego potencjału do dalszego wzrostu notowań akcji spółki. Tyle i aż tyle. Bardziej złożona był natomiast decyzja o usunięciu z portfela akcji MBR (MOBRUK).

Zdaniem zespołu BNP Paribas BM na niekorzyść spółki przemawia brak przychodów z tytułu likwidacji bomb ekologicznych, przez co wykazała wyraźny spadek wyników w pierwszym kwartale.

„Wprawdzie tempo spadku powinno być ograniczone w 2Q’22 oraz 3Q’22 (wtedy będą już większe przychody z bomb ale zwracamy uwagę na wysoką bazę z 2021 r.), a w 4Q’22 należałoby się spodziewać już wyraźniejszego odbicia r/r, to perspektywa tylko stopniowej odbudowy dynamiki wyników w kolejnych kwartałach może przekładać się na utrzymanie szerokiego trendu bocznego notowań” - wyjaśniają

Biorąc pod uwagę, że horyzont inwestycyjny portfela to miesiąc, nie dziwi więc decyzja o postawieniu na spółki, które w ocenie analityków wyglądają lepiej w krótszym terminie. A jako taka jawi się KTY (KETY), która w drugiej połowie miesiąca ma opublikować wstępne wyniki za drugi kwartał.

„Pomimo dużej niepewności panującej na rynku, wywołanej m. in. wojną w Ukrainie, zarząd obserwuje w II kwartale b.r. stabilny popyt na swoje produkty i spodziewa się wyższej o 40-50% r/r sprzedaży w omawianym okresie. Oczekujemy więc poprawy sentymentu wobec spółki w najbliższym czasie” – czytamy w uzasadnieniu

Grupa Kęty to wspominany powrót, spółka figurowała już bowiem w zestawieniu BNP Paribas BM w połowie ubiegłego roku. Druga nowość, czyli ZEP (ZEPAK) pojawia się w tym miejscu po raz pierwszy, a specjaliści wymieniają przynajmniej kilka powodów dlaczego postanowili dać jej szansę. Pierwszy to świetne wyniki za zakończony kwartał. Bardziej istotne od wypracowanych zysków, są jednak perspektywy:

ZE PAK bardzo wyraźnie korzysta z rosnących cen prądu, które z nadrabiają wyższe koszty związane z emisją CO2, a spółka posiada stałe koszty produkcji energii z węgla brunatnego. Wyższe marże na produkcji będą sprzyjać rezultatom i przepływom pieniężnym w całym 2022 i 2023 r. Ponadto spółka jest w trakcie transformacji w kierunku producenta zielonej energii – w najbliższych miesiącach otrzyma 800 mln zł z tytułu sprzedaży 2/3 udziałów w spółce rozwijającej OZE na rzecz Cyfrowego Polsatu” – zaznaczają analitycy BNP Paribas BM

Co więcej, uważają, że rynek obecnie nie docenia wartości ZE PAK pochodzącej z wysokich wyników aktywów węglowych w najbliższych latach, rozwoju portfela OZE we współpracy z głównym akcjonariuszem oraz potencjalnych długoterminowych celów jakimi są farmy wiatrowe offshore oraz reaktory jądrowe SMR.

Pozostała część portfela nie ulega zmianie. Znajdujące się w nim spółki to w dalszym ciągu: APR (AUTOPARTN), ATC (ARCTIC), EUR (EUROCASH), LTS (LOTOS), NEU (NEUCA), STP (STALPROD), TIM oraz XTB.

Aktualny zestaw spółek oraz zmianę portfela w czasie możesz na bieżąco monitorować obserwując publiczny portfel Dziesiątka BNP Paribas BM.

spółka zmiana m/m komentarz
ATC (ARCTIC) "(...) podoba nam się strategia spółki polegająca na rozwoju wyżej marżowych produktów (np. papiery opakowaniowe) oraz inwestycje w energetykę odnawialną"
APR (AUTOPARTN) "Wcześniej otoczenie pandemii a obecnie niepewność geopolityczna sprzyja utrzymaniu wcześniejszych trendów na rynku aftermarket  (wysoki wiek aut, niższe rejestracje nowych pojazdów i długi czas oczekiwania na nowe auta, odroczenie napraw, niższa popularność komunikacji zbiorowej)"
EUR (EUROCASH) "(…) rosnąca inflacja w obszarze żywności i napojów będzie stopniowo przekładać się na dalsze przyspieszanie tempa wzrostu sprzedaży, a zarząd po wynikach skomentował, że trend ten realizuje się w coraz większym stopniu w 2Q’22"
KTY (KETY) "Pomimo dużej niepewności panującej na rynku, wywołanej m. in. wojną w Ukrainie, zarząd obserwuje w II kwartale b.r. stabilny popyt na swoje produkty i spodziewa się wyższej o 40-50% r/r sprzedaży w omawianym okresie"
KGH (KGHM) "Po majowym odbiciu widzimy ograniczony potencjał do wzrostu kursu spółki"
LTS (LOTOS) "Segment rafineryjny spółki oferuje wysoką ekspozycję na średnie destylaty (przede wszystkim diesel), których rynek w obecnym otoczeniu mocnego spadku importu z Rosji charakteryzuje się deficytem podaży"
MBR (MOBRUK) "W związku z brakiem przychodów z tytułu likwidacji bomb ekologicznych spółka wykazała wyraźny spadek wyników r/r i były one gorsze od naszych i rynkowych oczekiwań"
MBR (MOBRUK) "MoBruk dzięki przewagom konkurencyjnym (osiągnięta skala, nowoczesne instalacje, mocny bilans) generuje wysoką rentowność oraz wolne przepływy pieniężne, co implikuje wysoką stopę dywidendy oraz pozwala na wzrost skali poprzez przejęcia"
NEU (NEUCA) "Nasza pozytywna ocena spółki wynika (...) z długoterminowych perspektyw stabilnego wzrostu rynku hurtu aptecznego (ok. 4% rocznie) oraz strategii współpracy Neuki z aptekami niezależnymi w programach aptecznych"
#STALPORD "Spółka zaopatruje się w firmach z Unii Europejskiej, więc jest mniej narażona na zakłócenia w łańcuchach dostaw. Spółka korzystać będzie także z rosnących cen cynku i premii za dostawę w obliczu problemów podażowych tego surowca w Europie na skutek rosnących cen energii"
TIM "(...) motorem napędowym pozostaje kanał e-commerce i wzrost liczby klientów. Wzrost poziomu sprzedaży to także zasługa podwyżek cenników od dostawców, które TIM przekłada następnie na klientów"
XTB "Dobra akwizycja klientów jest kontynuowana również w 2Q (...) źródła upatrywać można w zwiększonej zmienności na rynkach finansowych spowodowanych spowolnieniem wywołanym przez pandemię oraz wojnę w Ukrainie. Powyższa sytuacja powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki XTB w nadchodzących okresach"
ZEP (ZEPAK) "(..) rynek obecnie nie docenia wartości ZE PAK pochodzącej z wysokich wyników aktywów węglowych w najbliższych latach, rozwoju portfela OZE we współpracy z głównym akcjonariuszem oraz potencjalnych długoterminowych celów jakimi są farmy wiatrowe offshore oraz reaktory jądrowe SMR"
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+