Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Lipcowa dziesiątka, czyli inwestycyjne typy BNP Paribas BM

Udostępnij

W czerwcu portfel BNP Paribas BM okazał się lepszy od szerokiego rynku. Wyselekcjonowane przez analityków spółki biją też WIG po pierwszym półroczu bieżącego roku. Co nie znaczy, że specjalistom udało się wrócić na powierzchnię, po kilku trudnych miesiącach zamkniętych pod kreską. W dalszym ciągu jest więc pole do poprawy. A pomóc mają w tym dwie lipcowe zmiany.

 

Na początek zespół BNP Paribas BM odwrócił decyzję z majowego portfela, kiedy LTS (LOTOS) zastąpił w zestawieniu BDX (BUDIMEX). Wówczas ruch tłumaczono m.in. potencjalnym spowolnieniem tempa nowych inwestycji, mogące ciążyć notowaniom Budimeksu w krótkim okresie. Tak się jednak nie stało, a akcje spółki zamknęły zarówno maj jak i czerwiec na solidnym plusie. To nie poziom notowań skłonił jednak analityków do powtórnej inwestycji w spółkę.

„Pozytywnie oceniamy wysoki portfel zleceń, który przekroczył 13 mld PLN i zawiera blisko 4,0 mld PLN kontraktów kolejowych z szansą na kolejne. Wysoka ekspozycja na inwestycje publiczne może być istotnym czynnikiem sprzyjającym w otoczeniu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, które jednocześnie powinno przynieść stabilizację kosztów materiałów oraz płac. Buforem bezpieczeństwa dla rentowności w kolejnych okresach będzie również zapowiedziane zwiększenie poziomu waloryzacji kontraktów” – czytamy w uzasadnieniu

Analitycy pozytywnie oceniają także perspektywy spółki w średnim i długim terminie, związane z wysokim portfelem zleceń, rozwojem segmentu usługowego oraz inwestycjami w segmenty związane z rynkiem energetycznym. Decyzja o zakończeniu inwestycji w LTS (LOTOS) to natomiast efekt nadchodzącej fuzji z PKN (PKNORLEN).

Druga lipcowa nowość to z kolei spółka goszcząca w portfelu po raz pierwszy odkąd monitorujemy losy portfela BNP Paribas BM (w sierpniu minie rok). A przewinęły się przez niego w tym okresie akcje ponad 40 różnych spółek. Nie przedłużając jednak, tą nową inwestycją jest DNP (DINOPL).

„Dino Polska od wielu kwartałów utrzymuje wysoką, dwucyfrową dynamikę poprawy rezultatów. Tym samym Dino udowodnia siłę swojego modelu biznesowego w obecnym otoczeniu rynkowym, jak i długoterminowy potencjał do dalszego wzrostu. Zarząd w 2022 r. oczekuje kontynuacji realizacji dotychczasowych celów rozwoju spółki, czyli poprawy marży EBITDA, rotacji kapitału obrotowego, utrzymanie wysokiego tempa sprzedaży LFL oraz ok. 20% tempa wzrostu liczby sklepów rok do roku. Biznes, jak i wyniki spółki powinny więc pozytywnie wyróżniać się w obecnym otoczeniu spowalniającej koniunktury gospodarczej” – wyjaśniono

Akcje sieci sklepów zastąpiły w portfelu BNP STP (STALPROD). I to pomimo oczekiwanych dobrych wyników kwartalnych przez analityków.

„(…) obserwujemy odwrócenie się trendu wzrostu cen surowców, w tym cynku albo stali, co może wpływać na zachowanie kursu” – podsumowali specjaliści

Pozostała część portfela nie ulega zmianie. Znajdujące się w nim spółki to w dalszym ciągu: APR (AUTOPARTN)ATC (ARCTIC)EUR (EUROCASH)KTY (KETY), NEU (NEUCA)TIMXTB oraz ZEP (ZEPAK).

Aktualny zestaw spółek oraz zmianę portfela w czasie możesz na bieżąco monitorować obserwując publiczny portfel Dziesiątka BNP Paribas BM.

spółka zmiana m/m komentarz
ATC (ARCTIC) "(...) podoba nam się strategia spółki polegająca na rozwoju wyżej marżowych produktów (np. papiery opakowaniowe) oraz inwestycje w energetykę odnawialną"
APR (AUTOPARTN) "Wcześniej otoczenie pandemii a obecnie niepewność geopolityczna sprzyja utrzymaniu wcześniejszych trendów na rynku aftermarket  (wysoki wiek aut, niższe rejestracje nowych pojazdów i długi czas oczekiwania na nowe auta, odroczenie napraw, niższa popularność komunikacji zbiorowej)"
BDX (BUDIMEX)  "Wysoka ekspozycja na inwestycje publiczne może być istotnym czynnikiem sprzyjającym w otoczeniu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego"
DNP (DINOPL) "Biznes, jak i wyniki spółki powinny więc pozytywnie wyróżniać się w obecnym otoczeniu spowalniającej koniunktury gospodarczej"
EUR (EUROCASH) "(…) rosnąca inflacja w obszarze żywności i napojów będzie stopniowo przekładać się na dalsze przyspieszanie tempa wzrostu sprzedaży, a zarząd po wynikach skomentował, że trend ten realizuje się w coraz większym stopniu w 2Q’22"
KTY (KETY) "(...) pomimo toczącej się wojny w Ukrainie, popyt na wyroby grupy utrzymywał się na wysokim poziomie. Jednocześnie zrewidowano w górę prognozy wynikowe na cały, 2022 rok"
LTS (LOTOS) "wypada z portfela z uwagi na nadchodzącą fuzję z PKN Orlen"
NEU (NEUCA) "Nasza pozytywna ocena spółki wynika (...) z długoterminowych perspektyw stabilnego wzrostu rynku hurtu aptecznego (ok. 4% rocznie) oraz strategii współpracy Neuki z aptekami niezależnymi w programach aptecznych"
STP (STALPROD) "(...) obserwujemy odwrócenie się trendu wzrostu cen surowców, w tym cynku albo stali, co może wpływać na zachowanie kursu"
TIM "(...) motorem napędowym pozostaje kanał e-commerce i wzrost liczby klientów. Wzrost poziomu sprzedaży to także zasługa podwyżek cenników od dostawców, które TIM przekłada następnie na klientów"
XTB "Dobra akwizycja klientów jest kontynuowana również w 2Q (...) źródła upatrywać można w zwiększonej zmienności na rynkach finansowych spowodowanych spowolnieniem wywołanym przez pandemię oraz wojnę w Ukrainie. Powyższa sytuacja powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki XTB w nadchodzących okresach"
ZEP (ZEPAK) "(..) rynek obecnie nie docenia wartości ZE PAK pochodzącej z wysokich wyników aktywów węglowych w najbliższych latach, rozwoju portfela OZE we współpracy z głównym akcjonariuszem oraz potencjalnych długoterminowych celów jakimi są farmy wiatrowe offshore oraz reaktory jądrowe SMR"
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+