Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wrześniowa dziesiątka, czyli inwestycyjne typy BNP Paribas BM

Udostępnij

Biorąc pod uwagę fatalne osiągi zarówno WIG20, jak i szerokiego rynku w sierpniu, dość przewrotnie dla portfela BNP Paribas BM był to jeden z lepszych miesięcy w bieżącym roku. Dodatnia stopa zwrotu to zasługa przede wszystkim inwestycji w akcje ZE PAK i Arctic Paper. Liderzy zostają oczywiście w zestawieniu na kolejny miesiąc. W przeciwieństwie do akcji Neuca, które zastąpił przedstawiciel WIG20.

 

Zakończenie trwającej od lutego (wirtualnej) inwestycji w akcje NEU (NEUCA) to efekt dwóch czynników. Pierwszy to w ocenie specjalistów rozczarowujące wyniki za miniony kwartał, szczególnie po ich oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe. Nie lepiej prezentują się też perspektywy, a zdaniem zespołu BNP Paribas BM w krótkim terminie notowaniom spółki może ciążyć dalszy wzrost presji kosztowej w drugiej połowie roku. Więcej o sytuacji w spółce i oczekiwaniach względem kolejnych miesięcy znajdziesz w notatkach ze spotkania z zarządem Neuki.

Akcje Neuca, chociaż zakończyły sierpień pod kreską, nie były bynajmniej najgorzej radzącą sobie spółką w portfelu. Najsłabszy wynik należał bowiem do akcji DNP (DINOPL). Te, podobnie jak papiery EUR (EUROCASH) pozostają jednak w portfelu BNP Paribas BM na kolejny miesiąc, a maklerzy podtrzymują ocenę, że sieci handlowe będą jedynymi z lepiej sobie radzących w obecnym otoczeniu spowalniającej koniunktury gospodarczej.

„(…) rosnąca inflacja w obszarze żywności i napojów będzie stopniowo przekładać się na dalsze przyspieszanie tempa wzrostu sprzedaży, co zrealizowało się w drugim kwartale i będzie kontynuowane w kolejnych okresach” – czytamy w uzasadnieniu wyboru Eurocash do portfela

Poza Dino Polska i KTY (KETY), do portfela BNP Paribas BM we wrześniu dołączyła też kolejna spółka wchodząca w skład WIG20. Jest nią ACP (ASSECOPOL). Uwagę analityków zwróciły m.in. lepsze od konsensusu wyniki za II kwartał 2022 r. na poziomie 4,2 mld zł przychodów i 141 mln zł zysku netto, ale także portfel zamówień spółki i jej wycena.

„Pomimo słabnącego otoczenia makroekonomicznego backlog zamówień grupy wzrósł r/r o 24% (11% przyjmując stałe kursy walutowe). Obecna wycena spółki implikuje ok. 20% potencjału wzrostowego względem konsensusu rynkowego z rekomendacji, a relatywna wycena wskaźnikowa wskazuje na dyskonto względem historycznej średniej” – napisano w komentarzu

 

Pozostała część portfela nie ulega zmianie. Znajdujące się w nim spółki to w dalszym ciągu także APR (AUTOPARTN), BDX (BUDIMEX), PLW (PLAYWAY) oraz SLV (SELVITA).

Aktualny zestaw spółek oraz zmianę portfela w czasie możesz na bieżąco monitorować obserwując publiczny portfel Dziesiątka BNP Paribas BM.

spółka zmiana m/m komentarz
ACP (ASSECOPOL) "Pomimo słabnącego otoczenia makroekonomicznego backlog zamówień grupy wzrósł r/r o 24% (...). Obecna wycena spółki implikuje ok. 20% potencjału wzrostowego względem konsensusu"
ATC (ARCTIC) "(...) podoba nam się strategia spółki polegająca na rozwoju wyżej marżowych produktów (np. papiery opakowaniowe) oraz inwestycje w energetykę odnawialną"
APR (AUTOPARTN) "Wcześniej otoczenie pandemii a obecnie niepewność geopolityczna sprzyja utrzymaniu wcześniejszych trendów na rynku aftermarket  (wysoki wiek aut, niższe rejestracje nowych pojazdów i długi czas oczekiwania na nowe auta, odroczenie napraw, niższa popularność komunikacji zbiorowej)"
BDX (BUDIMEX) "Wysoka ekspozycja na inwestycje publiczne może być istotnym czynnikiem sprzyjającym w otoczeniu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, które jednocześnie powinno przynieść stabilizację kosztów materiałów oraz płac"
DNP (DINOPL) "Dino udowodnia siłę swojego modelu biznesowego w obecnym otoczeniu rynkowym, jak i długoterminowy potencjał do dalszego wzrostu"
EUR (EUROCASH) "(…) rosnąca inflacja w obszarze żywności i napojów będzie stopniowo przekładać się na dalsze przyspieszanie tempa wzrostu sprzedaży, a zarząd po wynikach skomentował, że trend ten realizuje się w coraz większym stopniu w 2Q’22"
KTY (KETY) "Pomimo nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, zarząd spółki podejmuje szereg działań w zakresie optymalizacji kosztów oraz inwestycji rozwojowych aby utrzymać pozytywną perspektywę wynikową"
NEU (NEUCA) "wyniki 2Q’22 po skorygowaniu o one-offy były naszym zdaniem rozczarowujące, ponadto zwracamy uwagę na zapowiedzi dalszego wzrostu presji kosztowej w 2H’22"
PLW (PLAYWAY) "(…) drugi kwartał z rzędu (…) wyniki okazały się lepsze od oczekiwań, pomimo braku znaczących premier. Oczekujemy kontynuacji pozytywnych tendencji również w 2Q22"
SLV (SELVITA) "Oczekujemy utrzymania wysokiego tempa poprawy wyników, co powinno wyróżniać spółkę na tle rynku w otoczeniu pogarszającej się koniunktury gospodarczej"
ZEP (ZEPAK) "(..) rynek obecnie nie docenia wartości ZE PAK pochodzącej z wysokich wyników aktywów węglowych w najbliższych latach, rozwoju portfela OZE we współpracy z głównym akcjonariuszem oraz potencjalnych długoterminowych celów jakimi są farmy wiatrowe offshore oraz reaktory jądrowe SMR"
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+