Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dywidendowe podsumowanie 39. tygodnia

Udostępnij

Dywidendowe nowiny i informacje

  • WZA BCM (BETACOM) zdecydowało o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję. To powrót spółki do podziału zysku z akcjonariuszami po dwóch latach przerwy. >>>
  • Akcjonariusze GRN (GRODNO) zdecydowali natomiast o wypłacie rekordowych 0,84 zł na akcję. To więcej niż suma sześciu poprzednich dywidend wypłaconych przez spółkę. Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy już w przyszłym tygodniu. >>>
  • Dywidendowa saga OTS (OTLOG) wciąż trwa, a dywidenda uchwalona jeszcze w lipcu, w dalszym ciągu nie została wypłacona. Spółka ma wystąpić do tymczasowego nadzorcy sądowego o zgodę na wypłatę dywidendy. Oddajmy jednak głos członkowi zarządu Danielowi Góreckiemu: "Przesłanki do wypłaty dywidendy są określone w uchwale i skoro postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie zakończyło się, to jesteśmy zobowiązani, aby spróbować uzyskać tę zgodę w innym sposób i na pewno o nią wystąpimy" - powiedział podczas ostatniej konferencji.
  • MBK (MBANK) w związku z aktualizacją wysokości rezerw na kredyty CHF oraz wakacji kredytowych, zapowiedział, że prawdopodobnie zakończy bieżący rok ze stratą netto. Zarząd banku zakłada więc brak wypłaty dywidendy w 2023 r. Ostatni raz spółka podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami w 2018 r. >>>
  • Rzutem na taśmę, podczas piątkowego WZ akcjonariusze MCR (MERCOR) uchwalili wypłatę dywidendy. Wartość przypadająca na jedną akcję to 0,63 zł. >>>

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

Co nas czeka w przyszłym tygodniu

Dzień tygodnia

Data WZA

Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy

Dzień wypłaty

Poniedziałek,

października

 

GRN (GRODNO)

UNI (UNIBEP), PKN (PKNORLEN)

Wtorek,

października

 

 

WLT (WIELTON)

Środa,

października

 

 

 

Czwartek,

października

 

 

 

Piątek, 

października

  EON (EONET) MCI, KPC (KUPIEC)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus