Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Aplisens przyjmuje strategię na lata 2023-2025, planuje 47 mln zł EBITDA do 2025 r.

Udostępnij

APN (APLISENS) przyjął aktualizację strategii rozwoju obejmującą lata 2023-2025. Wśród głównych celów finansowych dla tego okresu spółka wymienia m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży do około 180 mln zł oraz wzrost EBITDA do około 47 mln zł w 2025 r. Aplisens zapowiada także dążenie do wzrostu wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.

Roczna dynamika wzrostu sprzedaży spółki w kolejnych latach obowiązywania strategii ma być równa: 11%, 12% i 13%

Natomiast główne cele rynkowe i rozwojowe spółki w ramach nowej strategii to jak czytamy w komunikacie:

  • wzrost skali prowadzonej działalności poprzez umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz zwiększenie udziału rynkowego na rynkach krajów UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich takich jak region Bliskiego Wschodu, Azja Południowo-Wschodnia, USA oraz zaistnienie na rynkach Indii i Chin. Utrzymanie pozycji na niektórych rynkach WNP (w dalszej perspektywie - odzyskiwanie pozycji na rynkach WNP);
  • modernizacja lub zastępowanie nowymi generacjami najważniejszych produktów w celu rozszerzenia ich oferty oraz spełnienia wymogów nowych i zmieniających się norm oraz wymagań rynkowych; uzyskiwanie kolejnych certyfikatów na nowych rynkach;
  • zwiększenie skali produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych oraz uzyskanie akredytacji na stanowisko do pomiaru przepływów w zakładzie w Radomiu. Rozpoczęcie prac nad drugim większym stanowiskiem do pomiaru przepływu przepływomierzy dużych średnic;
  • akwizycje producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę Grupy APLISENS.

Spółka zakłada jednocześnie realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto jednostki dominującej oraz nie wyklucza dalszych skupów akcji własnych.

Aplisens planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 36,6 mln zł, odpowiednio 10,6 mln zł, 12,5 mln zł oraz 13,5 mln zł w kolejnych latach trwania strategii.

Całość strategii Aplisens na lata 2023-2025 znajduje się w załączonym pliku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus