Porozumienie akcjonariuszy, które zostało zawarte 10.01.2019 r. przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, BRS (BORYSZEW), IPX (IMPEXMET) oraz Eastside-Bis ogłosiło wezwanie na 29 245 000 akcji ALC (ALCHEMIA). Akcje stanowią 14,62% kapitału zakładowego spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 4,8 zł za akcję.

Wzywający planują osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów Alchemii.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 31.01.2019 r. i potrwa do 4.03.2019 r. Planowana data nabycia akcji to 7.03.2019 r., a rozliczenia transakcji 12.03.2019 r.

Nabywcą akcji w ramach wezwania ma być Impexmetal. W celu sfinansowania transakcji spółka zawarła z HSBC Bank umowę kredytową na 124 mln zł.

 „(…) jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, Wzywający przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych” – zaznaczono w komunikacie