Zarząd RPC (ROPCZYCE) przedstawił swoje stanowisko dotyczące wezwania na akcje spółkiogłoszonego 8.01.2019 r. przez grupę akcjonariuszy. W ocenie zarządu zaproponowana cena 30,35 zł za akcję jest niższa od wartości godziwej akcji.

"Stanowisko swoje Zarząd Spółki uzasadnia posiadaną wiedzą na temat potencjału jakim dysponuje Spółka i jej możliwości rozwojowych, w szczególności wynikających z trafnie zdefiniowanej i skutecznie realizowanej od 2017 roku długookresowej strategii rozwoju (…)” - czytamy w stanowisku zarządu.

Wśród wzywających na akcje są członkowie zarządu spółki oraz jej pracownicy, kontrolujący łącznie 63,46% ogólnej liczby głosów. Nabywcą akcji w wezwaniu ma być spółka Zakłady Magnezytowe Ropczyce oraz wiceprezes zarządu spółki, Robert Duszkiewicz.