• W projektach uchwał na WZA CLN (CLNPHARMA) zarząd proponuje przeznaczenie 10,8 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. >>>

 • Dobre wyniki spółki NEU (NEUCA) pozwalają rekomendować wzrost dywidendy o 15% >>>

 • Mimo, że LEN (LENA) nie opublikowała jeszcze raportu rocznego, zarząd spółki już przedstawił rekomendację dywidendy z zysku za 2018 rok >>> 

 • Przychody ze sprzedaży PCX (PCCEXOL) w 2018 roku wyniosły 636,0 mln zł, a zysk netto w 2018 roku wzrósł o 7% osiągając poziom 19,5 mln zł. W wiadomości przentujemy list prezesa zarządu do akcjonariuszy, opublikowany wraz z raportem rocznym >>>

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży AML (ALUMETAL) w 2018 roku wyniosły 1665,3 mln zł,  a skonsolidowany zysk netto wyniósł 74,4 mln zł. W iście do akcjonariuszy czytamy między innymi o zakończonych i przyszłych inwestycjach oraz o proponowanej dywidendzie >>> 

 • Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej KPL (KINOPOL) wyniósł 36,3 mln zł, w porównaniu do 15,9 mln zł rok wcześniej. Spółka celuje w piąte miejsce wśród największych grup mediowych w Polsce >>>

 • NEU (NEUCA) miała 98,2 mln zł zysku netto przy 775,3 mln zł przychodów. W liście do akcjonariuszy Prezes Zarządu podkreśla rosnące grono uczestników programów skierowanych do niezależnych aptekarzy oraz wysokie oceny satysfakcji klientów z oferty spółki >>>

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży RWL (RAWLPLUG) w 2018 roku wyniosły 775,5 , a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 34,4 mln zł. W wiadomości przentujemy list prezesa zarządu do akcjonariuszy, opublikowany wraz z raportem rocznym >>>  

 • Zarząd Work Service podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mający na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii grupy WSE (WORKSERV) >>>

 • IST (INFOSCAN) podpisał list intencyjny, którego efektem powinna być umowa dystrybucyjna, pozwalająca wejść na rynek indyjski >>>

 • Przychody ze sprzedaży SEK (SEKO) w 2018 roku wyniosły 183,7 mln zł w 2018 r. wobec 184,7 mln zł rok wcześniej. Spadła jednak rentowność spółki >>>

 • Zarząd AML (ALUMETAL) wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przeznaczenie na wypłatę dywidendy 63,16 mln zł >>>  

 • INK (INSTALKRK) wypracował w 2018 roku zysk netto w wysokości 32,1 mln zł. Spółka poprawiła swoje wyniki we wszystkich segmentach: budowlano-montażowym, mieszkaniowym, w kontraktach zagrniacznych oraz w spółce Frapol sp. z o.o. >>>