• Akcjonariusze HLD (HOLLYWOOD) zdecydowali podczas NWZA o emisji akcji serii L. W trybie emisji prywatnej zostanie zaoferowanych 15 mln akcji po 1 zł każda. >>>
 • Szacunkowe przychody ULG (ULTGAMES) były w I kwartale 2019 r. równe 1,42 mln zł. Wstępny zysk brutto wyniósł w tym okresie 0,71 mln zł, natomiast zysk netto 0,67 mln zł. >>>
 • THD (THEDUST) i TBL (TBULL) wspólnie przygotują grę mobilną na podstawie „Cyklu Inkwizytorskiego” autorstwa Jacka Piekary. Spółki podpisały list intencyjny, a szczegółowe warunki umowy mają zostać uzgodnione do końca roku. >>>
 • JJB (JUJUBEE) ujawniła, że ich najnowsza produkcja Deep Diving Simulator będzie dostępna na platformie PC od 27 maja 2019. >>>
 • Zgodnie ze wstępnymi szacunkami przedstawionymi przez zarząd ABC (ABCDATA), skonsolidowane przychody spółki w 2018 r. wyniosły 4 468 021 tys. zł. Wstępna strata netto wynieść 78 904 tys. zł w związku z wieloma odpisami. >>>
 • Zarząd ATG (ATMGRUPA) rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. w kwocie 0,22 zł na akcję. Oznacza to, że podobnie jak w latach 2015-2018, do akcjonariuszy trafił niemal 18,55 mln zł. >>>
 • W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 r. ASB (ASBIS) wypracował szacunkowe skonsolidowane przychody równe 417 mln USD. W samym marcu spółka odnotowała sprzedaż na poziomie 147 mln USD. >>> 
 • BKM (PBKM) pozyskał w pierwszym kwartale 2019 roku 5 970 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, co oznacza wzrost o 23,3% w porównaniu rok do roku. >>>
 • Cezary Kozanecki, prezes zarządu SNT (SYNEKTIK) był gościem inwestorzy.tv. W rozmowie prezes m.in. podsumował wyniki osiągnięte w 2018 r., omówił najważniejsze umowy, nowe obszary działalności i odniósł się do planów na kolejny rok. >>>
 • Do akcjonariuszy RPC (ROPCZYCE) trafi 5,66 mln zł zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze uchwalili wypłatę dywidendy równej 1,3 zł na akcję. >>>
 • Zarząd 11B (11BIT) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w kwocie 37 549 897 zł w całości na kapitał zapasowy. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży INL (INTROL) były w 2018 r. równe 455 710 tys. zł. EBITDA wyniosła w ubiegłym roku 18 401 tys. zł, a szacowany zysk netto ma osiągnąć 1 438 tys. zł. >>>
 • Do akcjonariuszy CLN (CLNPHARMA) trafi 10,8 mln zł zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,24 zł na akcję. >>>
 • Zarząd CAR (INTERCARS) rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. w kwocie 0,71 zł na akcję. Oznacza to, że podobnie jak w latach 2014-2018, do akcjonariuszy trafił niemal 10,06 mln zł. >>>
 • ESC (EASTSIDE) zmienia nazwę i ogłasza nową strategię na lata 2019-2021. >>>