• W pierwszym kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody RPC (ROPCZYCE) wyniosły 101,3 mln zł, a EBIT uplasował się na poziomie 16,7 mln zł. Spółka wypracowała w tym okresie zysk netto w wysokości  13,7 mln zł. >>>
 • Zarząd CDR (CDPROJEKT) rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. w kwocie 1,05 zł na akcję. Jednocześnie zarząd odstąpił od wprowadzenia stałej polityki dywidendowej. >>>
 • Zarząd KRU (KRUK) rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 5 zł na akcję. Dywidenda ma być w całości wypłacona z kapitału zapasowego spółki. >>>
 • PUR (PURE) zakończyła ofertę prywatną akcji. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 10,1 mln zł brutto. >>>
 • Art Games Studio liczy na debiut NewConnect w maju. Warszawski producent i wydawca gier wideo czeka na zatwierdzenie Dokumentu Informacyjnego, który złożył do GPW 8 marca br. >>>
 • SAR (SARE) zamknęła 2018 rok ze wzrostem przychodów do 48,33 mln zł. Skonsolidowana EBITDA spadła jednak do 4,13 mln zł, a zysk netto aż do 0,52 mln zł. >>>
 • W I kwartale 2019 przychody ZWC (ZYWIEC) osiągnęły poziom 606 693 tys. złotych, a zysk z działalności operacyjnej wyniósł 12 477 tys. zł. Spółka wypracowała w tym okresie zysk netto w wysokości 6 493 tys. zł. >>>
 • Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przychody ze sprzedaży FTE (FORTE) w I kwartale 2019 r. wyniosły 319 mln zł. Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT była równa 24 mln zł, a wyniku EBITDA 38 mln zł. >>>
 • Szacunkowy przychód ze sprzedaży ALI (ALTUSTFI) wyniósł w I kwartale 2019 r. 45 817 tys. zł. Natomiast wynik netto spółki wyniósł szacunkowo 3 554 tys. zł >>>
 • Zarząd TRK (TRAKCJA) podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych. Odpisy obniżą jednostkowe i skonsolidowane wyniki spółki za 2018 r. >>>
 • PKN (PKNORLEN) buduje w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowe. Wykonawcą inwestycji jest BDX (BUDIMEX). Budowa ma zostać zakończona do końca 2020 roku. Szacowany całkowity koszt inwestycji to ok. 184 mln złotych. >>>
 • Zarząd DCR (DECORA) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 10 547 063 zł, czyli 59,6% zysku netto wypracowanego w 2018 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1 zł. >>>
 • Do akcjonariuszy LKD (LOKUM) trafi 36 mln zł zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze uchwalili wypłatę dywidendy równej 2 zł na akcję. >>>
 • LWB (BOGDANKA) rozwiązała rezerwę na roszczenia ZUS w kwocie 22,7 mln zł i zaktualizowała wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. >>>
 • MAB (MABION) poinformowała o złożeniu odpowiedzi na pytania EMA otrzymane w ramach etapu Dnia 120 procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Tym samym zrealizowała ważny kamień milowy na drodze do uzyskania rejestracji swojego flagowego projektu. >>>
 • KRI (KREDYTIN) dokonał warunkowego przydziału czteroletnich obligacji serii F1 o wartości nominalnej 210 mln zł, oferowanych w ofercie prywatnej. >>>
 • ESS (ESSYSTEM) przedstawił szacunki wyników za I kwartał 2019 r. Wstępny zysk netto wzrósł do 2,6 mln zł. >>>
 • Oferta BDX (BUDIMEX) za 521,48 mln zł została wybrana przez Gaz-System jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę gazociągu Strachocina. >>>