• BSC (BSCDRUK) w I kwartale 2019 r. wypracował a63,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 8,6 mln zł zysku netto. >>>
 • TOR (TORPOL) w I kwartale 2019 roku wypracowała przychody w wysokości niemal 264 mln zł (+24,6% r/r), zysk operacyjny 5,15 mln zł oraz 3,9 mln zł zysku netto. Torpol posiada portfel zamówień o wartości ponad 3 mld zł netto. >>>
 • THD (THEDUST) podpisał list intencyjny dotyczący realizacji aplikacji mobilnych dla PKP Polskie Line Kolejowe. Łączna wartość netto trzech aplikacji wyniesie około 370 tys. zł. >>>
 • R22 za łączną kwotę 4,2 mln euro przejmuje trzy rumuńskie spółki obsługujące łącznie ponad 20 tys. klientów. Dzięki transakcji R22 jest liderem, z prawie 25 proc. udziałem w lokalnym rynku. >>>
 • Zarząd PLW (PLAYWAY) poinformował, że lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier grupy, czyli tzw. Steam Outstanding Wishlist przekroczyła liczbę 4,8 mln. Spółka podała też dane sprzedażowe najważniejszych tytułów. >>>
 • Według wstępnych danych, MFO odnotowała w I kwartale 2019 r. 7,947 mln zł zysku netto wobec 10,325 mln zł zysku netto podczas trzech pierwszych miesięcy 2018 r. >>>
 • Wynik EBITDA MRC (MERCATOR) w okresie styczeń-marzec 2019 roku był niższy od rezultatu sprzed roku o 5,9 mln zł (1,8 mln zł), a wynik netto obniżył się o blisko 8 mln zł, do -2,9 mln zł. >>>
 • Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2019 r. przez MZN (MORIZON) wyniosły 2 321 tys. zł. >>>
 • Przychody R22 wzrosły w III kwartale 2018/19 do 37,3 mln zł, skorygowana EBITDA wyniosła ponad 10 mln zł, a zysk netto wyniósł 49 mln zł i był o 90% wyższy niż rok wcześniej. >>>
 • Carbon Studio rozpoczyna działalność wydawniczą. Przyjęta strategia rozwoju zakłada pozyskanie pierwszych tytułów do portfolio wydawniczego do końca 2019 r. Obecnie trwa IPO spółki. >>>
 • MSW (MOSTALWAR) zbuduje obwodnicę Praszki. Wartość umowy wynosi 171,5 mln zł brutto. >>>
 • WPL (WIRTUALNA) w 1. kwartale 2019 roku miała prawie 157 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto urósł w tym okresie o 72,5% i wyniósł 14,3 mln zł. >>>
 • Zysk netto CMR (COMARCH) w I kwartale 2019 roku wyniósł 6,96 mln zł, EBIT wzrósł w zakończonym kwartale do 20,94 mln zł, a przychody do 338,69 mln zł. >>>
 • PTH (PRIMETECH) i JSW sfinalizowały umowę sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. >>>
 • Zarząd FMF (FAMUR) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 206 914 756,32 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,36 zł. >>>
 • Zarząd WWL (WAWEL) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 37 493 875,00 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 25 zł. Taką samą jak w ubiegłym roku. >>>
 • Zarząd BKM (PBKM) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy. >>>
 • Zarząd CIG (CIGAMES) przyjął uchwałę o emisji do 12 mln akcji spółki, w celu pozyskania finansowania na przyśpieszenie rozwoju Grupy. Cena maksymalna została ustalona na 1,00 zł, a cena minimalna na 0,90 zł. >>>