Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CEZ znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom 24 CZK dywidendy na akcję, czyli ok. 4 zł. Niższa dywidenda trafiła do akcjonariuszy spółki jedynie w 2007 r., kiedy było to 20 CZK na akcję.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji CEZ, oznacza to dywidendę o stopie ok. 4,6%.

Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 2 lipca, natomiast dniem wypłaty 1 sierpnia 2019 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze CEZ otrzymali 33 CZK dywidendy na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły