• Grupa KRI (KREDYTIN) miała 9 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2018/2019. Wpłaty dłużników wyniosły w tym okresie 232,8 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 25%. >>>
  • MCI rozpoczyna skup nie więcej niż 3 mln akcji spółki. Cena odkupu została ustalona na 10,00 zł za jedną akcję. >>>
  • Medicover Polska i ACP (ASSECOPOL) ozpoczęły współpracę nad budową platformy, która usprawni komunikację i rozliczenia sieci medycznych z placówkami partnerskimi. >>>
  • Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży LWB (BOGDANKA) były w I półroczu 2019 r. równe 1 098 336 tys. zł. Spółka wypracowała w tym okresie wstępnie 187 692 tys. zł zysku netto. >>>
  • BIO (BIOTON) zawarł z Yifan Pharmaceutical umowę dotyczącą współpracy w zakresie analogów insulin oraz ostatecznego produktu leczniczego od produkcji do komercjalizacji. >>>
  • Zgodnie ze wstępnymi szacunkami ULG (ULTGAMES) wypracowała w I półroczu 2019 r. 1,85 mln zł zysku netto. Wynik został osiągnięty przy przychodach wysokości 3,38 mln zł. >>>
  • AMS z Grupy AGO (AGORA) została większościowym udziałowcem Piano Group. Spółka zawarła umowę nabycia 60% udziałów w Piano Group za kwotę 6,5 mln zł, stanowiącą zaliczkę na poczet ostatecznej ceny. >>>
  • TBL (TBULL) poinformował o 4 155 254 nowych pobraniach swoich gier w czerwcu. Spółka zapowiada też rozwój działu R&D aby optymalizować gry pod aktualną politykę sklepów z aplikacjami. >>>
  • SNK (SANOK) planuje pozostać spółką dywidendową. Ich wysokość ma być jednak uzależniona od możliwości spółki, która prowadzi aktualnie największe w historii inwestycje rozwojowe. Ich wartość w latach 2018-2019 to około 200 mln zł. >>>