Aplisens poinformował, że w ramach oferty skupu akcji własnych planuje skupić nie więcej niż 913 250 akcji APN (APLISENS), co stanowi nie więcej niż 7,25% kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 12,00 zł.

Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 23 września do 7 października 2019 r. Natomiast zawarcie i rozliczenie transakcji planowane jest na dzień 11 października 2019 r. Wartość akcji objętych ofertą nie przekroczy 11 000 000 zł.  

Spółka skupuje akcje własne w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego