• 12 września 2019 r. odbyła się konferencja TIM, w trakcie której zarząd spółki prezentował wyniki finansowe wypracowane w I połowie 2019 r. oraz przedstawił własne oczekiwania na kolejne miesiące. >>>
 • W II kwartale 2019 r. IDA (IDEABANK) zanotował zysk netto równy 1,28 mln zł. Proces due diligence związany z pozyskiwaniem inwestora jest kontynuowany. >>>
 • W drugim kwartale 2019 r. ECH (ECHO) wypracowało ponad 36 mln zł zysku netto. Władze spółki są zadowolone z sytuacji finansowej i niskiego współczynnika zadłużenia aktywów netto. >>>
 • CDR (CDPROJEKT) zapowiedział Żelazną Wolę — trzeci dodatek do gry GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana. Premiera odbędzie się 2 października. >>>
 • W II kwartale skonsolidowane przychody MRC (MERCATOR) przekroczyły 136 mln zł (+54% r/r), a wynik EBITDA (6,9 mln zł) był mniejszy niż przed rokiem o 15%. >>> 
 • Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKH (SKARBIEC) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom dywidendy równej 0,5 zł na akcję. Będzie to najniższa dywidenda w historii spółki. >>>
 • Maciej Kik z Generali Investments TFI ocenia, że spółki, szczególnie te małe, raczej rozczarowują wynikami za II kwartał 2019 r. >>>
 • Zysk netto APR (AUTOPARTN) po 6 miesiącach 2019 roku wyniósł blisko 29,0 mln zł i był zbliżony do ubiegłorocznego poziomu (29,6 mln zł.). W samym II kwartale zysk wyniósł 13,5 mln zł. >>>
 • NWG (NEWAG) zawarły umowę z PKP (PKPCARGO) dotyczącą dostawy 31 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Wartość umowy wynosi 518 905 112,06 zł netto. >>>
 • Aplisens poinformował, że w ramach oferty skupu akcji własnych planuje skupić nie więcej niż 913 250 akcji APN (APLISENS), co stanowi nie więcej niż 7,25% kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 12,00 zł. >>>
 • Po ukazaniu się pierwszych recenzji Jet Kave Adventure, władze 7LV (7LEVELS) oceniają, że gra ma duży potencjał sprzedażowy i liczą na rynkowy sukces. >>>
 • Na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka CRC (CARPATHIA). To 10. debiut na tym rynku w 2019 roku. >>> 
 • Zarząd ABE (ABPL) uchwalił programu skupu akcji własnych. W ramach programu spółka chce skupić maksymalnie 3 237 528 akcji i przeznaczyć na ten cel do 15 mln zł. >>>