Korzyści ze znajomości kluczowych dat związanych z dywidendami jest co najmniej kilka. Jako, że często już sama informacja o wysokości najbliższej dywidendy może silnie wpłynąć na zachowanie notowań spółki, dobrze jest być na taką ewentualność przygotowanym. Z pomocą przychodzą tutaj daty pojawiania się rekomendacji zarządów spółek, które można wykorzystać do przeprowadzenia stosownych operacji.

Z kolei okolice dnia przyznania praw do dywidendy mogą być dogodnym terminem do zakupów lub sprzedaży akcji spółek, których notowania wykazują w tym okresie powtarzalne zachowania (pisaliśmy o tym w tekści "Czy da się zarobić na dywidendzie bez dywidendy?"). Część spółek wykazuje regularne fluktuacje, jednak należy wiedzieć nie tylko jak duże będą, ale i kiedy się ich spodziewać.

Wszystko sprowadza się więc do przygotowania przyszłych ruchów i wykorzystania powtarzalności na swoją korzyść. To w teorii, bo w praktyce spółki nie zawsze funkcjonują jednak jak w zegarku. I chociaż giełdowy cykl wyznacza graniczną datę publikacji raportów, a co za tym idzie Walnych Zgromadzeń i głosowań w sprawie podziału zysku, to z powtarzalnością w kwestii dywidend bywa różnie. Dla przykładu rekomendacje dotyczące dywidendy ATG (ATMGRUPA), KTY (KETY) czy EUR (EUROCASH) pojawiały się w ostatnich latach na przestrzeni trzech różnych miesięcy.

Nietrudno znaleźć jednak również przypadki bardzo regularnych spółek, gdzie od lat omawiane terminy charakteryzuje wyjątkowa powtarzalność. Należy do nich m.in. ACP (ASSECOPOL), gdzie od 2011 r. publikacja rekomendacji zarządu zawsze pojawiała się między 12, a 25 marca, przy czym w 8 na 9 przypadków była to druga połowa tego miesiąca. Można również z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że dzień ustalenia prawa do dywidendy kolejnej dywidendy Asseco Polska przypadnie w okolicach połowy maja, a jej wypłata nastąpi w pierwszym tygodniu czerwca.

Duża przewidywalność cechowała w ostatnich latach również DBC (DEBICA). Od 2014 r. rekomendacja zarządu spółki dotycząca dywidendy zawsze pojawia się w pierwszej połowie maja. Będąc dokładniejszym, w ostatnich trzech latach był to drugi tydzień miesiąca. Również w tym okresie ostatnie notowanie z prawem do dywidendy wypadło między 12, a 19 września, z kolei wypłata między 14 i 19 grudnia. I chociaż te daty dzieli raptem kilka dni, to terminy wydają się stopniowo przesuwać coraz później.

Wśród innych „regularnych” spółek znajdziemy też m.in. HDR (HYDROTOR), APT (APATOR), LVC (LIVECHAT) czy BHW (HANDLOWY).

Wszystkie daty związane z podziałem zysku dla poszczególnych spółek znajdują się na ich profilach dywidendowych dostępnych. Każdy może je sprawdzić. Jedynie daty rekomendacji zarządów odnośnie podziału zysków są zarezerwowane dla użytkowników Biznesradar Premium.