• Podobnie jak w całym 2019 r., tak również w ostatnim kwartale ubiegłego roku zarządzający Aviva Investors TFI skupili się raczej na sprzedaży akcji. I chociaż ich portfel polskich akcji konsekwentnie maleje, to dalej trudno nazwać go małym albo słabo zdywersyfikowanym. W dalszym ciągu znajdziemy w nim akcje 110 spółek, w tym takie nowości jak ENT (ENTER) czy PLW (PLAYWAY). >>>
  • MRC (MERCATOR) szacuje, że przychody spółki w IV kwartale 2019 r. były równe 138,6 mln zł, a EBITDA spółki wyniosła ok. 9 mln zł. >>>
  • Zarząd MDG (MEDICALG) poinformował o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 721 303 akcji serii G akcji zwykłych z wyłączeniem prawa poboru. >>>
  • Dom Maklerski INC pełnił funkcję doradcy finansowego spółki TopCard przy sprzedaży 100% udziałów przez dotychczasowych właścicieli na rzecz spółki PeP (Polskie ePłatności). >>>
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EAH (ESOTIQ) osiągnięte w grudniu 2019 r. wyniosły około 18,5 mln zł. W porównaniu do grudnia 2018 r. były więc wyższe o ok. 17%. >>>
  • TBL (TBULL) dywersyfikuje portfolio, przedstawił pierwszą grę premium na urządzenia mobilne. InfiniteCorp. Tytuł przeznaczony na urządzenia iOS i Android będzie można kupić za 13,99 PLN. >>>
  • TPE (TAURONPE) zmodernizował blok 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego. >>>
  • Grupa PHR (PHARMENA) rozpoczyna proces prezentacji wyników badań przedklinicznych leku 1-MNA w jednostce chorobowej NASH. >>>