• Wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 9% oraz skorygowanej EBITDA o ponad 10%– tak prezentują się wyniki finansowe Grupy STL (STELMET) za rok 2018/2019, zakończony 30 września 2019 r. >>>
  • Zarząd MDG (MEDICALG) poinformował, że cena emisyjna akcji serii G została ustalona na 18,25 zł. >>>
  • Tesla Recykling, spółka zależna EMT (ELEMENTAL), poinformowała o zamiarze przeprowadzenie skupu akcji Elementualu. Skup miałby dotyczyć 8 430 090 akcji, a cena ma wynosić na 1,75 zł. >>>
  • O ponad 300 pracowników zwiększyło się zatrudnienie w CMR (COMARCH). Wzrost zatrudnienia wiąże się m.in. z rozwojem działalności biznesowej, długoterminowe kontrakty oraz prace badawczo-rozwojowe. >>>
  • CMI podała, że w całym 2019 r. wartość zamówień była równa 22 mln zł. Większość zamówień wpłynęła od partnerów z rynku hiszpańskiego i niemieckiego. >>>
  • PGN (PGNIG) będzie kontynuować strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. >>>
  • AMC (AMICA) zainwestuje ok. 250 mln zł w cyfryzację i automatyzację w okresie 2020-2023. Wszystkie inwestycje w tym okresie mają zamknąć się w kwocie ok. 500 mln złotych. >>>
  • LBT (LIBET) otrzymała dwie wstępne oferty nabycia należących do spółki aktywów. Łączna proponowana cena to 33,5 mln zł. >>>