Według wstępnych danych, zysk netto SPL (SANPL) był w ostatnim kwartale 2019 r. równy 574,4 mln zł. Zysk należny akcjonariuszom grupy wyniósł w tym okresie 507,03 mln zł. W analogicznym kwartale 2018 r. było to odpowiednio 861,6 mln zł i 788,1 mln zł.

Na wyniki wpływ miały zdarzenia jednorazowe, takie jak zawiązane w ubiegłym roku rezerwy, w tym 266,6 mln zł rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych oraz zwrotem części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich oraz 100,4 mln zł na zwroty opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich.

„W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu składek należnych BFG i po wyłączeniu z zysku za 2019 r. wpływu sprzedaży Centrum Usług Inwestycyjnych oraz dodatkowych obciążeń i rezerw na zobowiązania związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych i kredytów konsumenckich, a z zysku za 2018 r. wycofując wpływ transakcji przejęcia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. (…), porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 15,9% r/r, a porównywalny zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. o 19,8% r/r/” – czytamy w raporcie

W całym 2019 r. bank wypracował 2,44 mld zł zysku netto wobec 2,7 mld zł rok wcześniej. Zysk przypisany akcjonariuszom grupy wyniósł w 2019 r. 2,14 mld zł w ubiegłym roku i 2,36 mld zł w 2018 r.

Wstępne, niezaudytowane wyniki Grupy Santander Bank Polska w 2019 r.