• Zakupy. Tak jednym słowem można by podsumować styczniowe działania zarządzających PKO TFI. Na początku 2020 r. pęczniały jednak nie tylko pakiety akcji spółek w funduszu PKO Emerytura, prowadzonego w ramach PPK, ale większość portfela. >>>
  • PLW (PLAYWAY) podał, że zarówno Tank Mechanic Simulator w wersji na PC, jak i Thief Simulator na konsolę Xbox One zwróciły koszty produkcji i marketingu po 3 dniach od premiery. >>>
  • W pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 przychody ze sprzedaży na głównych rynkach działalności Grupy AMB (AMBRA) wzrosły o 12,4%. >>>
  • GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Spyrosoft. Dostawca usług programistycznych zadebiutuje na NewConnect 28 lutego 2020. >>>
  • Zarząd STX (STALEXP) rekomenduje wypłatę dywidendy równej 0,05 zł na akcję z zysku za 2019 r. oraz kapitału zapasowego. >>>
  • GNB (GETINOBLE) do czerwca 2020 roku planuje zwolnienia dotyczące nie więcej niż 250 osób. Celem planowanych zmian jest dalsza poprawa efektywności kosztowej. >>> 
  • Zarząd ASE (ASSECOSEE) rekomenduje wypłatę dywidendy równej 0,74 zł na akcję. Stopa dywidendy, biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki byłaby równa ok. 2,6%. >>>
  • Wstępne jednostkowe przychody netto BOW (BOWIM) w 2019 r. wyniosły 1 373 738 tys. zł, a zysk netto 1 605 tys. zł. To odpowiednio o 52 681 tys. zł  i o 8 576 tys. zł mniej w porównaniu do poprzedniego roku. >>>
  • Zgodnie z przedstawionymi wstępnymi wynikami za 2019 r., PSW (PGSSOFT) odnotowała w ubiegłym roku 29,05 mln zł zysku brutto oraz 25,86 mln zł zysku z działalności operacyjnej. >>>