• W 2019 roku Grupa NET (NETIA) odnotowała przychody w wysokości 1,297 mld zł  (-6% r/r). Przychody w IV kw. wyniosły natomiast 325 mln zł (vs. 320 mln zł w III kw. 2019 r.). >>>
 • Strata netto KRI (KREDYTIN) w pierwszych trzech kwartałach 2019/2020 wyniosła 19,9 mln zł w porównaniu z 26,1 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. >>>
 • Zgodnie z przedstawioną rekomendacją zarządu, do akcjonariuszy ABS (ASSECOBS) w 2020 r. miałaby trafić dywidenda równa 1,8 zł na akcję. >>>
 • MLS (MLSYSTEM) podpisała wartą 1,4 mln zł umowę z generalnym wykonawcą zatok autobusowych na dostawę 27 wiat przystankowych w Rzeszowie. >>>
 • XTP (XTPL) oraz Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd podpisały umowę Technology Evaluation Agreement. >>>
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NST (NESTMEDIC) wyraziło zgodę na emisję ponad 330 tys. akcji serii J, po cenie 1,50 zł za jedną akcję. >>>
 • ECH (ECHO) kupuje trzy centra handlowe pierwszej generacji należące do grupy Tesco. Na działkach może powstać łącznie ok. 240 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej, biurowej i handlowo-usługowej. >>>
 • Tomasz Hońdo zwraca uwagę, że wskaźnik P/E dla WIG zawędrował do poziomu najniższego od ... 7,5 roku. >>>
 • W 2019 roku ALR (ALIOR) wypracował 3794 mln zł przychodów i 253 mln zł zysku netto. Bank ogłosił też strategię na lata 2020-2022. >>>
 • W I kwartale roku obrotowego 2019/2020 wypracowany przez Grupę STL (STELMET) wynik EBITDA sięgnął 10,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł. >>>
 • Zarząd GLC (GLCOSMED) przedstawił prognozę zgodnie z którą w 2020 r. spółka wypracuje 329 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 22 mln zł EBITDA. >>>
 • Akcje spółki SPR (SPYROSOFT), wrocławskiego dostawcy oprogramowania, zadebiutowały dziś na parkiecie NewConnect. >>>
 • Zarząd EUC (EUCO) podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych. >>>
 • Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRU (KRUK) za rok 2019 wyniósł 277 mln zł. >>>
 • Zarząd BBT (BOOMBIT) podjął uchwałę o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r. odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 5,9 mln zł. >>>