Wschodząca gwiazda

W poszukiwaniu wzrostów analitycy Ipopema Securities radzą popatrzeć w stronę Ukrainy. Akcję tamtejszego KER (KERNEL) wyceniono na 64 zł, co przy obecnej cenie rynkowej daje aż 67% potencjał do wzrostu. Wycenę obniżono wprawdzie z wcześniejszych 74 zł, ze względu na zmiany w otoczeniu biznesowym oraz skalę planów inwestycyjnych, jednak jak czytam w raporcie:

"(…) postrzegamy większość inwestycji Kernela jako racjonalne i ukierunkowane na obronę poziomu generowanej EBITDA. Dodatkowo wskazujemy na malejące ryzyka wysokich nakładów na prawa własności do ziemi po wprowadzeniu reformy rolnej, która efektywnie podtrzymuje obecny status quo" - wyjaśniono

Specjaliści oczekują też, że rolniczy holding będzie hojnie dzielił się wypracowaną gotówką z akcjonariuszami. Ich szacunki zakładają, że za rok 2021/2022 spółka wypłaci rekordowe 1,5 USD dywidendy na akcję (do tej pory była to stała kwota 0,25 USD), a w kolejnych latach będzie to nawet 2,5-3 USD. Takie wartości implikują stopę dywidendy na niecodziennym poziomie powyżej 30%.

Potencjalni liderzy wzrostu

Na wzrosty wśród komponentów mWIG40, jednak już na rodzimym rynku, stawiają także analitycy BOŚ DM. W ich ocenie znacząco niedowartościowane są akcje LWB (BOGDANKA), które wycenili na 35 zł. Zaznaczają jednak, że w krótkim terminie zalecają raczej neutralne podejście, m.in. z uwagi na spadek cen węgla energetycznego.

Zalecenie fundamentalne utrzymano jednak na poziomie „kupuj”, a przewagą spółki w niepewnych czasach ma być jej silny bilans i aktualna silna pozycja gotówkowa. Czynnikiem ryzyka pozostaje natomiast bilans ENA (ENEA).

O ile jednak akcje Bogdanki chociaż niedowartościowane, obarczone są szeregiem ryzyk, tak papiery ASB (ASBIS) zespół BOŚ DM rekomenduje przeważać także w krótkim terminie. Spółka nie odczuła bowiem negatywnych skutków COVID-19, notując w I kwartale 2020 r. 32% wzrostu zysku netto.

Dodatkowo, akcje dystrybutora są w opinii specjalistów wyceniane zbyt nisko biorąc pod uwagę grupę porównawczą (niemal 60% dyskonto), tym bardziej biorąc pod uwagę zapowiedzianą wysoką dywidendę.

I ta różna nie jest pozbawiona jednak kolców, a eksperci są zdania, że zapotrzebowanie na sprzęt IT po zakończeniu kwarantanny i konieczności do dostosowana się do pracy zdalnej, może spaść. Możliwy jest także spadek sprzedaży smartfonów z uwagi na zwiększone oszczędności poczynione wśród konsumentów (m.in. przez wzrost bezrobocia).

Jednymi ze spółek, które w marcu spadły najmocniej były bez wątpienia banki. Zdaniem analityków – w niektórych przypadkach – zbyt mocno. Patrząc na kwietniowe rekomendacje, jednym z głównych kandydatów do obicia są akcje PEO (PEKAO), których zakup zalecają m.in. DM Trigon, Haitong Bank czy DM mBanku. Najwyżej, bo aż na 77,7 zł akcje banku, wycenili analitycy ostatniej z wymienionych instytucji.

"Naszym top-pick w polskim sektorze bankowym jest Pekao, notowany na historycznie niskim 0,6x P/BV 2021, a przy tym jeden z najodporniejszych banków na kryzysowe otoczenie” – czytamy w raporcie   

Dodano także, że Bank Pekao pozostaje dobrym wyborem nawet w sytuacji kolejnej obniżki stóp procentowych. Wówczas wycena akcji spadłaby do 71,88 zł co i tak pozostawia miejsce do niemal 50% wzrostu.

Znak zapytania

Pozostając w sektorze bankowym, analitycy nie byli już tak zgodni w przedstawionych prognozach dla ING (INGBSK). Wydane w kwietniu ceny docelowe wahały się bowiem od 90,4 zł do nawet 147,5 zł za akcje. I chociaż większość specjalistów nie zaleca posiadania aktualnie akcji tego banku w portfelu, znalazł się jeden wyjątek.

W opinii analityków Haitong Bank, do których należała najwyższa wycena, jako jedyna dająca potencjał na wzrost, warto zakupić akcje ING BSK. Są one ich zdaniem atrakcyjnie wyceniane, biorąc pod uwagę stosunkowo niską podatność na zmiany stóp procentowych, ponadprzeciętną rentowność, wzrost organiczny, a także ograniczone zaangażowanie w kredyty frankowe.

Specjaliści prognozują też, że zysk netto banku będzie w 2020 r. równy 0,99 mld zł. Jest to też najwyższy (ze znanych nam) szacunek dla tegorocznego zysku banku. Dla porównania analitycy innych biur prognozują, że będzie to średnio o -8% mniej. Aktualny konsensus prognoz dostępny jest w ramach Biznesradar Premium.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
KER (KERNEL) 01.04.2020 08:35 Ipopema Securities

http://www.infostrefa.com/

LWB (BOGDANKA) 29.04.2020 07:35 BOŚ DM http://www.infostrefa.com/
ASB (ASBIS) 24.04.2020

08:00

BOŚ DM http://www.infostrefa.com/
PEO (PEKAO) 16.04.2020 08:28 DM mBank https://www.mdm.pl/

ING (INGBSK)

24.04.2020 08:00 Haitong Bank https://www.parkiet.pl/