• Zarząd PGN (PGNIG) ocenia, że nie ma podstaw do uchylenia korzystnego dla polskiej spółki wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 roku. >>>
 • PKN (PKNORLEN) deklaruje udział w finansowaniu projektu budowy elektrowni Ostrołęka oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. >>>
 • Zarząd GKI (IMMOBILE) rekomenduje przeznaczenie zysku netto spółki ubiegły rok w kwocie 555 tys. zł oraz niepodzielonych zysków z lat poprzednich na wypłatę dywidendy. >>>
 • Punch Punk Games rozpoczyna emisję akcji. Spółka chce pozyskać w dwóch transzach 1,5 mln zł. >>>
 • Zarząd MBR (MOBRUK) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy ponad 36 mln zł, czyli 91,4% ubiegłorocznego zysku netto. >>>
 • Profitroom, należący do R22, odnotował w ostatnich dniach silny wzrost rezerwacji pokoi hotelowych przeprowadzonych przez własne narzędzie. >>>
 • Spółka NodThera, w której RVU (RYVU) posiada udziały, pozyskała finansowanie poprzez emisję akcji serii B o wartości 44,5 mln GBP. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG były w maju 2020 r. równe około 62,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym miesiącu 2019 r. o około 35,4%. >>>
 • Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MRB (MIRBUD) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom 0,02 zł dywidendy na akcję. >>>
 • Łącznie 36 mln zł wypłaci MRC (MERCATOR) w ramach dywidendy i skupu akcji własnych. >>>
 • Grupa INC i MOV (MOVIEGAMES) założyły spółkę gamingową na rynek rumuński. Obie spółki objęły po 50% akcji w nowej firmie. >>>
 • Zarząd RON (RONSON) rekomenduje nie wypłacanie dywidendy z zysku netto spółki za 2019 r. >>>
 • W maju 2020 roku Grupa KPL (KINOPOL) osiągnęła 2,52% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, co jest najlepszym wynikiem w historii Grupy. >>>
 • ZWZ UNT (UNIMOT) podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 1,97 zł na jedną akcję. >>>