• Prezes i dwóch członków zarządu CRJ (CREEPYJAR) chce sprzedać 30 tys. akcji spółki w ramach ABB. >>>
 • PNW (PLANTWEAR) w II kwartale 2020 roku osiągnął niespełna 2,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Tylko w czerwcu spółka odnotowała 0,9 mln zł przychodów. >>>
 • Na koniec II kwartału Grupa INC posiadała 30,8 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych, względem 22,4 mln zł na koniec marca br. >>>
 • SIM (SIMFABRIC) rozpoczął pracę nad nową grą z gatunku symulator kierowaną do młodszego odbiorcy. Premiera gry planowana jest na początek 2021 roku. >>>
 • ECH (ECHO) w pierwszej połowie 2020 roku sprzedało 653 mieszkania. Tylko w drugim kwartale spółka sprzedała 254 lokale. >>>
 • Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APR (AUTOPARTN) wzrosły w czerwcu 2020 r. o 17,34% r/r do poziomu 150,71 mln zł. >>>
 • W I półroczu 2020 r. przychody VIGO System zwiększyły się o 32% proc., do rekordowych 26,3 mln zł. >>>
 • Skonsolidowane przychody MCR (MERCOR) wzrosły w roku obrotowym 2019/2020 do 396,1 mln zł (+7% r/r), a zysk netto do 25,0 mln zł (+69% r/r). >>>
 • ENG (ENERGA) uruchomiła farmę wiatrową o mocy 31 MW, z zakontraktowanym już odbiorem energii do 2034 roku. >>>
 • W wezwaniu na akcje KCI ogłoszonym przez Gremi International skorygowano wysokość ceny docelowej z 0,58 zł do 0,59 zł za akcję. >>>
 • Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami wartość przychodów PSW (PGSSOFT) w II kwartale 2020 r. wyniosła ok. 30 615 tys. zł (-15,1% r/r/). >>>
 • SNT (SYNEKTIK) udostępnia szpitalom aplikację InferRead CT Lung COVID-19 umożliwiającą wykrywanie choroby COVID-19. >>>
 • BDX (BUDIMEX) podpisał umowę na wykonanie dwóch przedsięwzięć – przebudowę stacji Warszawa Zachodnia oraz realizację podziemnego przystanku tramwajowego. >>>