• Zarząd MON (MONNARI) podjął decyzję o odstąpieniu od przekazywania raportów bieżących o wstępnych przychodach ze sprzedaży. >>>
 • Grupa ENA (ENEA) powołała spółkę Enea Nowa Energia, której zadaniem będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii (OZE). >>>
 • CRJ (CREEPYJAR) przekroczył 10 mln USD przychodów ze sprzedaży Green Hell na platformie Steam. W związku z tym prowizja Steam została obniżona z 30% do 25%. >>>
 • Notatki ze spotkania z Jackiem Olechowskim, prezesem zarządu MCP (MEDIACAP) w trakcie którego poruszono takie kwestie jak m.in. marketing gamingowy i szanse na rozwój w obszar e-sportu [BR Premium] >>>
 • Od początku roku VVD (VIVID) wypracowała 14,01 mln zł przychodów przy 1,96 mln zł zysku netto. Zarząd ocenia, że realizacja całorocznej prognozy jest niezagrożona. >>>
 • RWL (RAWLPLUG) planuje skupić w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży nie więcej niż 1,5 mln akcji spółki, stanowiących do 4,608% jej kapitału zakładowego. >>>
 • PGE i Gmina Kleszczów podpisały List Intencyjny zakładający współpracę przy rewitalizacji terenów pokopalnianych. >>>
 • MobileFabric, spółka zależna SIM (SIMFABRIC) podpisała umowę na wydanie oraz portowanie Train Mechanic Simulator Mobile na urządzenia mobilne. >>>
 • RDS (REDDEV) kontynuuje przygotowania do rozpoczęcia produkcji dużego tytułu o roboczej nazwie Project X. >>>
 • Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRU (KRUK) wyniosły w pierwszym półroczu 2020 roku 894 mln zł, czyli o 2% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. >>>
 • Konsorcjum MSW (MOSTALWAR) i Acciony Construcción podpisało z GDDKiA kontrakt o wartości 2,230 mld zł. Umowa dotyczy zaprojektowania i budowy ponad dziesięciokilometrowego odcinka drogi S19. >>>
 • Oferta FER (FERRUM) o równowartości ok. 88,6 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na dostawy rur stalowych w ramach budowy gazociągu Baltic Pipe. >>>
 • Wśród projektów uchwał na ZWZ SEK (SEKO) znajduje się propozycja przeznaczenia na wypłatę dywidendy 2,99 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,45 zł. >>>