• Kalendarz tegorocznych dywidend, choć skromniejszy niż jeszcze rok temu, jest daleki od świecenia pustkami. A sezon dywidendowy wcale się jeszcze nie skończył. >>>
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał 4 decyzje wobec IDA (IDEABANK) i nałożył na bank kary w łącznej wysokości ponad 17,2 mln zł. >>>
 • INM (INVENTION) będzie wdrażać innowacje medyczne w Portugalii, Hiszpanii i Brazylii. >>>
 • NWZ RVU (RYVU) podjęło decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 2 384 245 akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru. >>>
 • Zarząd TOA (TOYA) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 28 516 045,88 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,38 zł. >>>
 • Skinwallet złożył Dokument Informacyjny na GPW. Spółka ma zamiar zadebiutować na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia. >>>
 • ASB (ASBIS) został dystrybutorem produktów firmy Tintri w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach bałtyckich, krajach Zakaukazia, Azji Środkowej, Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. >>>
 • Konsorcjum FER (FERRUM) oraz IZS (IZOSTAL) podpisało umowę z PERN na budowę gazociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Wartość kontraktu wynosi ok. 34,33 mln zł netto. >>>
 • PWay, spółka zależna PLW (PLAYWAY), planuje w najbliższych miesiącach uruchomienie platformy Need for a Game Idea wykorzystującej technologię blockchain. >>>
 • Korporacja KGL podpisała list intencyjny dotyczący nabycia hali i maszyn produkcyjnych. >>>
 • Zarząd PJP (PROJPRZEM) poinformował, że spółka Projprzem Budownictwo zawarła umowę o Generalne Wykonawstwo osiedla mieszkaniowego za 74,8 mln zł. >>>
 • Zarząd INK (INSTALKRK) rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję z zysku za 2019 r. Do akcjonariuszy trafiłoby więc łącznie 3 642 750 zł. >>>
 • SIM (SIMFABRIC) ubiega się o dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 25 mln zł. >>>
 • Zarząd BAH (BAHOLDING) poinformował, że w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. liczba sprzedanych przez spółkę samochodów była równa 288 szt. (-61,1% r/r). >>>