• Przyglądamy się zmianom w portfelu TFI Allianz Polska i decyzjom zarządzających podjętym w II kwartale 2020 r. Specjaliści znani z nieoczywistych pomysłów tym razem postawili na m.in. ULG (ULTGAMES)NEU (NEUCA) oraz ASE (ASSECOSEE) [BR Premium] >>>
  • BMX (BIOMAXIMA) szacuje, że w drugim kwartale 2020 r. wypracowała ponad 3 mln zł zysku netto przy 15,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. Spółka znacząco poprawiła też rentowność, która w zakończonym kwartale wniosła 22,48%. >>>
  • Według wstępnych danych za pierwszą połowę 2020 r., LWB (BOGDANKA) wypracowała w tym okresie przychody ze sprzedaży na poziomie 849 011 tys. zł i 221 108 tys. zł EBITDA. >>>
  • Projekt uchwał na najbliższe ZWZA DPL (DROZAPOL) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu maksymalnie 1 600 000 akcji własnych. >>>
  • Spłaty wierzytelności należne GK BEST w II kwartale 2020 r. sięgnęły poziomu 86,6 mln zł, o 33% więcej r/r. W całym półroczu poziom spłat należnych BST (BEST) przekroczył 164 mln zł. >>>
  • Według wstępnych danych, UNT (UNIMOT) osiągnął w czerwcu 2020 r. jednostkowe przychody w wysokości 406 771 tys. zł (+33% r/r). >>>
  • Zarząd KTY (KETY) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 294 838 892,81 zł. W dwóch ratach do akcjonariuszy miałoby trafić łącznie rekordowe 30,73 zł na akcję. >>>
  • JSW wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1 750,00 mln zł. >>>