• Liczba aktywnych użytkowników korzystających z platformy Skinwallet w czerwcu wzrosła o 300% r/r, natomiast łączna liczba użytkowników w I półroczu br. była o 150% wyższa niż w całym 2019 r. >>>
  • CIG (CIGAMES) podpisał z Koch Media umowę na dystrybucję Sniper Ghost Warrior Contracts 2 w większości europejskich krajów. >>>
  • W czerwcu 2020 roku Grupa PKP (PKPCARGO) przewiozła na krajowym rynku 6,4 mln ton towarów (-16,4 proc. r/r). Natomiast wykonana przez Grupę praca przewozowa wyniosła 1,7 mld tkm (-16,4 proc. r/r).  >>>
  • SIM (SIMFABRIC) rozpoczął negocjacje umowy wydawniczej z jednym z czołowych wydawców. >>>
  • KNF skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji GIF (GAMFACTOR). >>>
  • Zarząd GIF (GAMFACTOR) opublikował w związku z tym oświadczenie, odnoszące się do zarzutów KNF. >>>
  • Zarząd Trans Polonia zarekomendował, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć łącznie 2.035.008,18 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,09 zł. >>>
  • W pierwszym półroczu 2020 r. wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła rekordowe 131 mld zł. >>>