• Trudniejsze warunki gospodarcze przełożyły się na wyniki Grupy PKO (PKOBP), która w I połowie 2020 roku wypracowała 1,3 mld zł zysku netto, o 37,2 proc. mniej niż przed rokiem >>>
  • BLO (BLOOBER) uzyskał niestandardowe warunki licencji dotyczącej silnika Unreal Engine 4 od Epic Games >>>

  • Grupa Kapitałowa DTR (DIGITREE) osiągnęła w I półroczu 2020 roku zysk netto na poziomie 0,3 mln zł, wobec 0,72 mln straty w analogicznym okresie ubiegłego roku >>>

  • Banking Group i spółka z grupy ACP (ASSECOPOL) podpisały porozumienie dotyczące wdrożenia platformy do elektronicznego podpisywania dokumentów dla pracowników BFF w Polsce >>>

  • Według wstępnych danych sprzedaż Oponeo.pl wzrosła w lipcu r/r o 20% >>>

  • Skonsolidowany zysk netto PEO (PEKAO) za II kw. wyniósł 359 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38 proc. głównie z powodu dodatkowych odpisów kredytowych związanych z COVID-19 >>>

  • W drugim kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży produktów EXA (EXAMOBILE) wzrosły o 12,7% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego >>>

  • Przychody Grupy BBT (BOOMBIT) w lipcu 2020 nieco wyższe niż w czerwcu >>>