Zarząd GLC (GLCOSMED) poinformował o podniesieniu prognoz wyników finansowych spółki na bieżący rok. Aktualnie spółka szacuje, że przychody w 2020 r. wyniosą 348 mln zł, natomiast EBITDA ukształtuje się na poziomie 28 mln zł.

„(…) prognoza skonsolidowanego wyniku Global Cosmed S.A. uwzględnia osiągnięty dotychczas wynik finansowy, jak również potencjalne ryzyko wynikające z otoczenia ekonomicznego. Ze względu na wiele niewiadomych związanych z rozwojem pandemii Covid-19 należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do planów dotyczących drugiej połowy roku” – czytamy w komunikacie

Poprzednia prognoza, opublikowana w lutym 2020 r. zakładała wypracowanie w 2020 r. 22 mln zł EBITDA przy 329 mln zł przychodów.