• Grupa RDN (REDAN) w pierwszym półroczu br. uzyskała 62,5 mln zł przychodów. To o 45,8% mniej w ujęciu r./r. wyłączając wpływ segmentu dyskontowego. >>>
  • Apator Elkomtech (spółka zależna APT (APATOR)) zawarła przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki ATR (ATREM) obejmującej działalność w zakresie IT, planuje rozszerzenie oferty software’u o rozwiązania dla sektora gazowniczego. >>>
  • HBG (HGAMES) podpisało umowę z dystrybutorem z branży fotowoltaicznej na wykonanie oprogramowania i dedykowanej aplikacji mobilnej. >>>
  • Zysk netto PLW (PLAYWAY) po sześciu miesiącach 2020 roku wyniósł 159,95 mln zł wobec 33,24 mln zł rok wcześniej. >>>
  • 7LV (7LEVELS) opublikował dokument informacyjny. W drugiej publicznej ofercie sprzedaży akcji planuje pozyskać do 4 mln zł. >>>
  • PKN (PKNORLEN) zwiększa dostępność programu Orlen w portfelu. Koncern współpracuje już z sześcioma brokerami. >>>
  • NanoVelos, spółka zależna NNG (NANOGROUP), będzie zacieśniać współpracę w obszarze badań i rozwoju supergenerycznego leku na raka w powstających nowych laboratoriach badawczo-rozwojowych Polfy Tarchomin. >>>
  • Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu ATT (GRUPAAZOTY) w rozmowie z inwestorzy.tv omówił wyniki spółki za drugi kwartał 2020 r. oraz perspektywy na pozostałą część roku. >>>
  • Grupa UNT (UNIMOT), poprzez spółkę UNIMOT Energia i Gaz rozwija dotychczasowy biznes fotowoltaiczny oraz szuka nowych okazji na rynku OZE. Docelowo chce być jednym z głównych graczy. >>>
  • MSW (MOSTALWAR) i PKP Intercity podpisały umowę na zaprojektowanie i zbudowanie myjni automatycznej we Wrocławiu. Wartość umowy przekracza 34,18 mln zł brutto. >>>
  • Akcjonariusze MLS (MLSYSTEM) podczas NWZ, które odbyło się 30 września, podjęli decyzję o nieprzeprowadzaniu emisji akcji serii F. >>>