• Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży LVC (LIVECHAT) w okresie lipiec - wrzesień 2020 (II kwartał roku finansowego 2020/21) wyniosły 11 393 945 USD i były o 39% wyższe r/r. >>>
  • CDR (CDPROJEKT) ogłosiło, że Cyberpunk 2077 na Stadię zadebiutuje 19 listopada 2020 roku, równocześnie z pozostałymi wersjami gry na Xbox One, PC oraz PlayStation 4. >>>
  • Dwóch największych akcjonariuszy LPP - Fundacja Semper Simul oraz Fundacja Sky podjęło decyzję o zamianie pomiędzy tymi podmiotami akcji zwykłych na uprzywilejowane. >>>
  • PAS (PASSUS) pozyskał ponad 4 mln zł ze środków UE na prace badawczo-rozwojowe nad produktem do dynamicznej klasyfikacji treści internetowych. >>>
  • Po III kwartałach 2020 łączne przychody NWA (NWAI) wyniosły 13,9 mln PLN i były na rekordowym poziomie w historii spółki. >>>
  • Voice Contact Center z Grupy OEX rozwija współpracę z firmą Rossmann. >>>
  • KRU (KRUK) przedstawił szczegóły oferty skupu akcji kierowanej do swoich akcjonariuszy. Zapisy na sprzedaż akcji w zaproszeniu przyjmowane będą od 19 października do 13 listopada 2020 r. >>>
  • PGNiG Supply & Trading i Aker BP podpisały kontrakt kupna-sprzedaży gazu pochodzącego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. >>>
  • Unihouse zbuduje dla spółki Polskie Domy Drewniane osiedle domów jednorodzinnych. Wartość kontraktu to ok. 9,0 mln zł netto. >>>