• Przychody OPL (ORANGEPL) w trzecim kwartale wyniosły 2,8 mld złotych i były niższe o 2,7% r/r. Zysk netto wyniósł w tym okresie 53 mln zł, 76% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. >>>
 • EBITDA LIFO PKN (PKNORLEN) w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 2 mld zł, a zysk netto 0,7 mld zł. >>>
 • 7LV (7LEVELS) przydzielił akcje oferowane w drugiej publicznej ofercie akcji. Spółka pozyskała 1,6 mln zł. >>>
 • PKN (PKNORLEN) planuje emisję obligacji do 1 mld zł. Środki mogą zostać wykorzystane m.in. na bieżące projekty inwestycyjne zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. >>>
 • Zysk brutto wypracowany przez Grupę MBK (MBANK) w III kwartale 2020 roku wyniósł 255,0 mln zł i był o 16,7% wyższy kw/kw. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 100,6 mln zł. >>>
 • W minionym kwartale przychody MDA (MEDAPP) wyniosły 950 tys. zł, EBITDA wyniosła ponad 244 tys. zł, a zysk netto osiągnął poziom 45 tys. zł. >>>
 • Baked Games z grupy PLW (PLAYWAY), przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect. Spółka finalizuje prace nad Dokumentem Informacyjnym, który jeszcze w tym roku złoży do GPW. >>>
 • PBX (PEKABEX) uruchomi zautomatyzowaną linię do produkcji maseczek. W ciągu dnia planowane jest wytwarzanie ok. 1000 maseczek. >>> 
 • ECC (ECCGAMES) zakończył subskrypcję prywatną akcji, z której pozyskał 3 mln zł. >>>
 • Po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych w okresie od stycznia do września zysk netto MNC (MENNICA) wyniósł prawie 27 mln zł (vs 12,6 mln zł w 2019 r.), a EBIDTA 45,5 mln zł (vs 32,9 mln zł za I-III kw. 2019 r.). >>>
 • Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASE (ASSECOSEE) w trzecim kwartale 2020 roku osiągnął 8,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 20% r/r. EBITDA osiągnęła poziom 12,8 mln EUR, czyli wzrosła o 17%. >>>
 • NWZA ENG (ENERGA) podjęło decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW. >>>
 • Szacunkowy zysk netto KRU (KRUK) za trzeci kwartał 2020 wynosi 54 mln zł, a wstępna EBITDA gotówkowa za trzy kwartały 2020 roku 915 mln zł. >>>