Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa Kęty podniosła prognozę tegorocznego zysku netto o 18%

Udostępnij

Zarząd KTY (KETY) podał, że w związku z wynikami osiągniętymi w październiku oraz zaktualizowanymi prognozami na kolejne miesiące, w IV kwartale nie wystąpi pogorszenie koniunktury zakładane sierpniowej prognozie spółki. W rezultacie zarząd szacuje, że część parametrów dotychczasowej prognozy rocznej zostanie przekroczona o ponad 10%.

"Zmiana szacowanego zysku netto zawiera 12 mln zł pozytywnego wpływu wynikającego ze zwiększenia w IV kwartale aktywa z tyt. podatku odroczonego" - dodano w komunikacie

Jak podano, zadłużenie netto na koniec 2020 r. szacowane jest na ok. 630 mln zł. To o ok. 10% mniej w porównaniu z poziomem planowanym w prognozie z sierpnia. Natomiast szacowany na 2020 r. poziom nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 160 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+