Akcjonariusze ARR (ARTERIA) ogłosili wezwanie na 681 084 akcji, czyli 15,95% wszystkich akcji spółki. Cena za akcję została ustalona na 4,48 zł. 

"W wyniku Wezwania Wzywający, jako uczestnicy Porozumienia, zamierzają uzyskać łącznie 66% ogólnej liczby Akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 2.817 .883 (...) Akcje uprawniających do 2.817 .883 (...) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki" - czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 24 lutego i potrwają do 10 marca 2021 r.

Akcjonariusze będący członkami porozumienia, czyli Investcamp Sp. z o.o. oraz Mayas Basic Concept Limited, a także Marcin Marc, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta-Marzec oraz Anna Pielach ogłosili już wezwanie na akcje spółki pod koniec stycznia. Zostało ono jednak odwołane w związku z uwagami UKNF.