• SES (SESCOM) wypracowała według szacunkowych, niezaudytowanych danych w styczniu 2021 r. 7,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 43 proc. >>>
  • W 2020 r. Grupa Kapitałowa BNP (BNPPPL) osiągnęła zysk netto w wysokości 733 mln zł (+19,3% r/r). W samym czwartym kwartale zysk netto wyniósł 167 mln zł i był wyższy o 38,1% r/r. >>>
  •  ALL (AILLERON) wyposaży Charleston Harbor Resort and Marina z Karoliny Południowej w system interaktywnej obsługi gości hotelowych iLumio. Jest to pierwszy kontrakt segmentu HotelTech zawarty na rynku Stanów Zjednoczonych. >>>
  • VTI (VENTUREIN) osiągnął w 2020 roku zysk netto w wysokości 8,1 mln PLN i zainwestował w 5 nowych spółek w ubiegłym roku. >>>
  • Zarząd STX (STALEXP) rekomenduje wypłatę dywidendy równej 0,64 zł na akcję. >>>
  • Spółka CIE (CIECH) podpisała z LERG S.A. umowę sprzedaży 100 proc. udziałów spółki CIECH Żywice, finalizując tym samym transakcję o wartości ok. 160 mln zł. >>>
  • Zarząd SUW (SUWARY) przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą zamierza przedkładać WZA propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto. >>>
  • SES (SESCOM) objęła 17,4 proc. udziałów w Bankilo za 500 tys. zł. >>>
  • Zgodnie z danymi szacunkowymi, przychody Grupy GRN (GRODNO) w lutym wyniosły 56,6 mln zł i wzrosły o 3% rdr. >>>