• Notatki ze spotkania z zarządem VOT (VOTUM), które miało miejsce 3 marca 2021 r. W trakcie prezentacji omówiono wyniki finansowe spółki za IV kwartał 2020 r. oraz perspektywy na najbliższe miesiące [BR Premium] >>>
 • Zysk netto ALE (ALLEGRO) za czwarty kwartał 2020 r. wyniósł 260,6 mln zł (+110,2% r/r). Przychody netto w tym okresie sięgnęły 1,3 mld zł (+61,2% r/r). >>>
 • Live Motion Games rozpoczyna Publiczną Ofertę Akcji o wartości 4,7 mln zł. Z emisji Nowych Akcji Spółka chce pozyskać 4 mln zł. >>>
 • Grupa LKD (LOKUM) przeprowadziła prywatną emisję 3,5-letnich obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. >>>
 • W 2020 r. BML (BIOMEDLUB) odnotował 4,4 mln zł zysku netto. To o 79 proc. więcej niż w rok wcześniej i najlepszy wynik od 2008 r. >>>
 • MLS (MLSYSTEM), zgodnie z szacunkami, wypracowała w 2020 r. ok. 127,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ok. 22,1 mln zł wyniku EBITDA. >>>
 • Farmy Fotowoltaiki – z BRH (BERGHOLDI) rozpoczyna crowdfundingową emisję akcji. Chce pozyskać 4,05 mln zł. >>>
 • Zarząd spółki PGM (PMPG) ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych. Przedmiotem Zaproszenia jest 500 000 akcji. >>>
 • Spółka CMR (COMARCH) podpisała dwie umowy na dostawę systemów informatycznych dla UMC, operatora telefonii komórkowej na Ukrainie. >>>
 • SNT (SYNEKTIK) zawarł umowę ze spółką NEO Robotics należącą do Grupy NEO Hospital na dostawę narzędzi. Wartość umowy to blisko 2 mln zł netto. >>>
 • CIG (CIGAMES) ustaliło datę premiery Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Tytuł zadebiutuje na całym świecie 4 czerwca br. >>>
 • Zarząd MDG (MEDICALG) podjął uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch. >>>