• Cena emisyjna oraz sprzedaży jednej akcji w ofercie Vercom została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 45,00 zł. >>>
 • THD (THEDUST) zamierza wyemitować do 300 tys. akcji serii F w drodze oferty publicznej z której planuje pozyskać około 5,5 mln zł brutto. >>>
 • Zysk netto Grupy TIM był w 2020 r. o 89,8% wyższy od osiągniętego w 2019 r. (37,1 vs 19,6 mln zł). EBITDA Grupy wzrosła w ubiegłym roku o 51,8% r/r. >>> 
 • Przychody OPL (ORANGEPL) wzrosły w 2020 r. o ponad 4%, a EBITDAaL o ponad 5% rok do roku. >>>
 • W 2020 r. DBC (DEBICA) odnotowała wynik netto na poziomie 68,39 mln zł w porównaniu do 112,74 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • OAT podpisała umowę najmu nieruchomości w Łodzi, wynajmując blisko 500 m.kw. powierzchni, gdzie stworzone będzie nowe laboratorium przeznaczone dla chemii medycznej. >>>
 • W 2020 r. CAR (INTERCARS) odnotowała wynik netto na poziomie 333,32 mln zł w porównaniu do 227,1 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • PBX (PEKABEX) wypracował w 2020 r. 952,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost  23,4 proc. r/r), odnotowując 69,5 mln zł zysku operacyjnego (wzrost 76,3 proc r/r). >>>
 • ALG (AIGAMES) spłacił znaczącą część zobowiązań w łącznej kwocie 56 mln zł. >>>
 • Akcje GMV (GAMIVO) zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. >>>
 • GMT (GENOMTEC) dokonał zgłoszenia patentowego dotyczącego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki MRSA w technice LAMP. >>>
 • Zarząd PCX (PCCEXOL) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 29 378 520,76 zł z zysku netto wypracowanego w 2020 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,17 zł. >>>
 • W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 r. do portfela Aviva Investors TFI dołączyło aż 9 nowych spółek. Portfel nie spęczniał jednak znacząco, zestawienie opuściło bowiem niemal tyle samo podmiotów. W tych roszadach brały udział m.in. ASB (ASBIS), MAB (MABION), TOA (TOYA) i ALR (ALIOR) [BR Premium] >>>
 • Grupa KTY (KETY) podniosła prognozę tegorocznych wyników. Aktualna prognoza zakłada wypracowanie w 2021 r. 434 mln zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 4 000 mln zł. >>>
 • Artur Popko – obecny Wiceprezes BDX (BUDIMEX) - został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Budimex SA. >>>
 • Zarząd ATG (ATMGRUPA) rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w kwocie 0,15 zł na akcję. >>>