• W 2020 r. VOT (VOTUM) odnotowała wynik netto na poziomie 8,4 mln zł w porównaniu do 17,58 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Przychody ENT (ENTER) wyniosły w 2020 r. 471 mln zł i były niższe o 70,9 proc. r/r. >>>
 • Kilka obserwacji z tegorocznego spotkania akcjonariuszy Berkshire Hathaway. >>>
 • W 2020 r. ALG (AIGAMES) osiągnęła 25,75 mln zł przychodów, wobec 1,84 mln zł w 2019 roku. >>>
 • W 2020 r. GCN (GROCLIN) odnotował wynik netto na poziomie -5,6 mln zł w porównaniu do -6,19 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Skonsolidowany zysk neto EAH (ESOTIQ) wyniósł w 2020 r. 3,8 mln zł (-0,7 proc. r/r), natomiast EBITDA 22,7 mln zł (wzrost 4,7 proc. r/r). >>>
 • W 2020 r. VTL (VISTAL) wypracował 60,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA Spółki ukształtowała się na poziomie 5,7 mln zł (wzrost 123,6 proc. r/r). >>>
 • W 2020 r. KCI odnotowała wynik netto akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 86,03 mln zł w porównaniu do 17,99 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Konsorcjum spółek z Grupy APT (APATOR) i Phoenix Systems zawarło umowę z Energą Operatorem na sprzedaż i dostawę 7000 sztuk zestawów Koncentratorowo-Bilansujących (ZKB). >>>
 • Zarząd STP (STALPROD) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 6 zł na akcję. >>>
 • Skonsolidowane przychody FEE (FEERUM) w 2020 r. wyniosły 118,3 mln zł a EBITDA 2,9 mln zł. >>>
 • Zarząd SNX (SUNEX) zamierza przeprowadzić emisję akcji. Pozyskane środki planuje przeznaczyć na rozwój działalności, rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrożenie innowacyjnych technologii. >>>
 • W 2020 r. RNK (RANKPROGR) odnotowała wynik netto na poziomie 57,34 mln zł w porównaniu do 8,08 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Untold Tales, spółka zależna od QUB (QUBICGMS) zakończyła prywatną emisję akcji serii C. Inwestorzy nabyli 1 milion akcji za kwotę 3.5 mln zł. >>>
 • STS (SATIS) nabyła pakiet akcji medycznej firmy INVO BioScience Inc. >>>
 • GKI (IMMOBILE) wypracowała w 2020 r. 36,3 mln PLN zysku EBITDA (+32%) oraz 15,3 mln zysku operacyjnego (+46% r/r). >>>
 • Masterlease uruchomiła program carsharingu flot samochodów służbowych. >>>
 • PKN (PKNORLEN) rozpoczął proces wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego. Pierwsze stacje obsługujące autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. >>>
 • Zarząd APN (APLISENS) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4,75 mln zł, czyli 34,6% zysku netto wypracowanego w 2020 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,4 zł. >>>